Prevođenje s makedonskoga na hrvatski jezik

Nositelj kolegijadr. sc. Borjana Prošev-Oliver, v. lekt.

ECTS-bodovi: 5

Jezik: makedonski, hrvatski

Trajanje: 1 semestar (ljetni)

Status: obavezna izbornost za studente diplomskoga studija JSL

Oblik nastave: 4 sata seminara tjedno

Uvjeti: položen kolegij Morfosintaksa slovenskoga jezika

Cilj: Stjecanje jezičnih komunikacijskih kompetencija na makedonskom jezikuna razini B2/C1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike Vijeća Europe..

Oblici provođenja nastave: Usporedba i analiza prijevoda i izvornih tekstova, prevođenje zahtjevnijih tekstova s makedonskoga na hrvatski, analiza studentskih prijevoda i pogrešaka.

ISPITNA LITERATURA:

  1. Vlatković, D, Prošev-Oliver, B. 2015. Hrvatsko-makedonski rječnik, Matica Makedonaca u Hrvatskoj, Zagreb
  2. Pavlović, Nataša. 2015. Uvod u teorije prevođenja. Zagreb: Leykam international
  3. Ivir, Vladimir. 1984. Teorija i tehnika prevođenja. Novi Sad: Centar “Karlovačka gimnazija” Sremski Karlovci, Zavod za izdavanje udžbenika u Novom Sadu.
  4. Venuti, Lawrence (ur.). 2000. The Translation Studies Reader. London i New York: Routledge.
  5. Hrestomatija tekstova svih funkcionalnih stilova; sakupila dr. sc. Borjana Prošev-Oliver, viša lektorica, za potrebe kolegija Prevođenje s hrvatskog na makedonski i s makedonskog na hrvatski jezik

Način polaganja ispita: Kontinuirano ocjenjivanje pismenih zadaka, prijevoda i analiza prevedenih tekstova tijekom semestra.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Pismeni zadaci, prijevodi, analize prevedenih tekstova.

ECTS paket