Suvremena bugarska književnost

Nositeljicadr. sc. Marijana Bijelić, doc.

ECTS bodovi: 4

Jezik: hrvatski

Trajanje: 1. semestar, zimski

Status (obavezni/izborni): Izborni

Oblici nastave s brojem sati semestralno: 1p 1s

Uvjeti za upis kolegija: Nema

Način provjere znanja: Usmeni ispit, seminarski rad

Cilj kolegija (očekivane kompetencije):

Predstavljanje osnovnih tendencija, autora i djela suvremene bugarske književnosti (od 1989.) u njihovom sociokulturnom kontekstu. Upoznavanje osobitosti bugarske književnopovijesne situacije u razmatranom razdoblju. Upoznavanje i razumijevanje reprezentativnih ostvarenja. Razvijanje opće sposobnosti književnokritičkog i stručnog čitanja književnog teksta.

Obаvezna literatura:

  1. Butler, Christopher: Posmodernizam, Zagreb : Sarajevo, BTC Šahinpašić ; TKD Šahinpašić,2007
  2. Ликова, Розалия, Литературни търсения през 90-те години. Проблеми на постмодернизма, БАН, Марин Дринов, София, 2001
  3. Pregled bugarske poezije 19. i 20. stoljeća, Društvo hrvatskih književnika, Zagreb, 2012.
  4. Bugarska književnost: hrestomatija / priredili Mihajlo Pantić, Darina Dončeva. Filološki fakultet, Bratstvo, Beograd, Niš 2007.

Dopunska literatura:

  1. Beker, Miroslav, Suvremene književne teorije, MH, Zagreb, 1999.
  2. Biti, Vladimir, Suvremena teorija pripovijedanja, Globus, Zagreb, 1992.
  3. Culler, Jonathan: Književna teorija, Vrlo kratak uvod, AGM, Zagreb, 1997.
  4. Eagleton, Terry: Književna teorija, Zagreb, Biblioteka L /izdanja Zavoda za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 1987.
  5. Solar, Milivoj: Rječnik književnog nazivlja, Zagreb, 2006.
  6. Christopher Butler: Postmodernizam, BTC Šahinpašić, TKD Šahinpašić Zagreb, Sarajevo, 2007.