Vasko Popa i srpsko pjesništvo

Nositelj/izvođ: dr. sc. Dubravka Bogutovac

ECTS bodovi: 4

Jezik: srpski i hrvatski

Oblik nastave: 1P 1S; 15+15

Uvjeti: upisan diplomski studij

Ispit: usmeni, seminarski rad

Ciljevi kolegijaU ovom kolegiju studenti bi trebali steći osnovni uvid u književne procese i književni život nakon 2. svjetskog rata: tumačenje značaja književne kritike u društvenom životu razdoblja i posebno u odnosu na pjesništvo u srpskom i jugoslavenskom kontekstu. Stjecanje interpretativnih kompetencija studenata odvijalo bi se u seminarskom dijelu nastave.

Ishodi učenjaOsvještavanje procesa emancipacije pjesničkog glasa od naloga ideološke kritike. Praćenje smjene ratnog i socijalno angažiranog pjesništva kolektivnog zanosa intimističkim ispovjednim lirizmom. Povratak avangardnim poetikama – nadrealizam. Prepozavanje nasljeđa simbolističkog pjesničkog iskustva. Sagledavanje orijentacije Popine poezije na uspostavljanju jasnih veza s usmenom/narodnom lirskom poezijom i književnošću u cjelini i njezinim mitolooškim potencijalom te upisivanjem znakova srednjovjekovne srpske kulture i književnosti u vlastiti pjesnički jezik.

Sadržaji kolegija: Uspostavljanje konteksta pjesništva Vaska Pope od razdoblja avangarde do poratnioh procesa. Upućivanje na smjenu poetičkih sistema srpskog pjesništva i reprezentativnih autora (Momčilo Nastasijević, Rastko Petrović, Milan Dedinac, Miodrag Pavlović, Oskar Davičo i dr.).Uspostavljanje pjesničkog konteksta neposredno nakon 2. svjetskog rata i tumačenje polemičkog konteksta nakon 1948. godine (realisti/modernisti), mjesto i značenje književne kritike. Hermetizacija pjesme i proizvodnja individualnih pjesničkih koncepata – poetički pluralizam. Proizvodnja pjesničkog konteksta u kojemu se realizira kao sukreativni subjekt Popin poetički model, tumačenjem pjesničkih koncepata Miodraga Pavlovića, Branka Miljkovića, Oskara Daviča, Stevana Raičkovića i dr. Interpretacija koncepata pjevanja Vaska Pope od prve zbirke Kora do posljednje Rez. Utvrđivanje temeljnih osobina njegova pjesničkog imaginarija. Recepcija Popine poezije i njezine aporije.

Metode podučavanja i metode ocjenjivanjaa) Metode podučavanja: predavanja, kraća izlaganja/komentari profesora u seminarskom dijelu nastave, usmena izlaganja studenata u seminaru, rad na tekstu, gostovanje stručnjaka izvan fakulteta. b) Metode ocjenjivanja: usmeni ispit, seminarski rad, usmeno izlaganje studenta, angažiranost studenta u seminarskoj nastavi .

Literatura:

Obavezna:

1. Vasko Popa: Kora, Nepočin-polje, Sporedno nebo, Vučja so, Uspravna zemlja, Živo meso, Kuća nasred druma, Rez

Dopunska:

1. Momčilo Nastasijević: Sedam lirskih krugova

2. Rastko Petrović: Otkrovenja

3. Miodrag Pavlović: Stub sećanja, Mleko iskoni

4. Branko Miljković: Uzalud je budim

5. Stevan Raičković: Kamena uspavanka

6. Petković, Novica: Ogledi o srpskim pesnicima. Beograd, 1999.

7. Ronel, Aleksander: Struktura poezije Vaska Pope. Beograd/Novi Sad, 1997.

8. Konstantinović, Radomir: Biće i jezik. I-VI. Beograd, 1983.

9. Deretić, Jovan: Istorija srpske književnosti. Beograd, 1983.

10. Konstantinović, Radomir: Biće i jezik. I-VI. 1983.

11. Jerkov, Aleksandar: Smisao (srpskog) stiha. I-II.