Poziv na međunarodni znanstveni skup Turkologu u čast!

Dana 30. lipnja i 1. srpnja 2022. na našem će se Fakultetu u organizaciji Katedre za turkologiju održati međunarodni znanstveni skup Turkologu u čast! povodom 70. rođendana prof. dr. sc. Ekrema Čauševića, utemeljitelja Katedre za turkologiju. Skup će okupiti sudionike iz osam zemalja koji će izložiti većinom turkološke radove iz područja lingvistike, povijesti i osmanistike.

Pozivamo sve zainteresirane da posjete izlaganja.

Program skupa nalazi se ovdje: Turkologu u čast – program-D2

Službeni jezici skupa su hrvatski, turski i engleski.

Glavni pokrovitelj skupa: Turski kulturni centar Yunus Emre, Zagreb

Ostali pokrovitelji: Cengiz Ins. San. ve Tic. A.S. Podružnica Zagreb za graditeljstvo, KentBank d.d. i Turkish Airlines

 

 

Gostujuća predavanja prof. dr. sc. Henryka Jankowskog i izv. prof. dr. sc. Ruhija Inana

Od 2. do 5. svibnja 2022. u sklopu Erasmus+ programa razmjene na Katedri za turkologiju gostovat će prof. dr. sc. Henryk Jankowski sa Sveučilišta Adam Mickiewicz u Poznanu te izv. prof. dr. sc. Ruhi Inan sa  Sveučilišta Balıkesir u Balıkesiru.

Gostujući profesori održat će sljedeća predavanja:

prof. dr. sc. Henryk Jankowski:

utorak, 3.5., 14.30-16.00, konferencijska dvorana – Lehçe-Tatarca/Türkçe dil ilişkileri

utorak, 3.5., 18.30-20.00, D-V – Central Asia – language and politics

srijeda, 4.5., 15.30-17.00, D-V – Anlambilim sorunlarına dair: Büyüklük ve küçüklük

izv. prof. dr. sc. Ruhi Inan:

utorak, 3.5., 11.00-12.30, A-111 – Fotoğraf ve Şiir İlişkisi

četvrtak, 5.5., 12.30-14.00, A-111 – İki Farklı Hikâyede Çocukluk ve Çocuk

čevrtak 5.5., 15.30-17.00, A-111 – Tarihi Gerçeklik ve Kurmaca Gerçeklik.

Rok za prijavu diplomskih radova

Rok za prijavu diplomskih radova na studiju Turkologije je 1. srpnja 2021. godine. Molimo studente da kod prijave konzultiraju Upute za prijavu diplomskog rada. Nakon što sinopsis diplomskog rada bude odobren, potrebno je ispuniti Molbu za odobrenje teme i imenovanje mentora/komentora diplomskog rada i elektroničku verziju obrasca poslati mailom u tajništvo Katedre.

NAPOMENA: s obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, obavještavaju se studenti da ne trebaju slati potpisane obrasce već da u dogovoru s mentorom šalju samo elektronske obrasce, poštujući rok.

ISPITI I PRIJAVA ISPITA

PRIJAVA ISPITA:
Prijave za ispit uzimat će se u obzir samo u sljedećim slučajevima:
• Prijava putem studomata (ISVU)
• Ako se student, iz nekog razloga, ne uspije prijaviti putem sustava ISVU u roku koji je određen samim sustavom, u istom je roku obavezan prijaviti ispit predmetnom nastavniku elektroničkom poštom (to je uglavnom 3 dana prije ispita, npr. ako je ispit u ponedjeljak, rok za prijavu je u petak u ponoć)

Pismeni ispit iz turskog jezika na nižim se godinama (od 1. do 5. semestra preddiplomskog studija) sastoji od dva dijela: prijevodni i lektorski. Student koji je položio lektorski dio ispita, a prijevodni nije, pri sljedećem izlasku na ispit ne mora ponovno polagati lektorski dio (i obratno). Na višim se godinama (od 6. semestra preddiplomskog do kraja diplomskog studija) ispit sastoji od tri dijela (dva prijevodna i jedan lektorski). I njih je od akademske godine 2018./2019. moguće polagati u dijelovima. Ipak, ocjena iz položenog dijela (na svim godinama) vrijedi samo do kraja aktualne akademske godine, a izlazak na svaki od dijelova mora se prijaviti i računa se kao ponovni izlazak na cijeli ispit, tj. kao iskorišten ispitni rok.
Mole se studenti koji NE planiraju izaći na sve dijelove ispita u ispitnom roku koji prijave da najkasnije 3 dana prije ispita obavijeste nastavnika koji točno od dijelova planiraju polagati (prof. Andrić za 1. i 5. godinu i prof. Kerovec za 2., 3. i 4. godinu).

Lektira na višim godinama turskog jezika, uključujući i Čitanku, može se polagati tijekom godine (npr. na konzultacijama). Ako se ne položi unaprijed, postaje sastavnim dijelom usmenog ispita na ispitnom roku na kojemu je student položio pismeni dio. Ukoliko student ne zadovolji lektiru na tom ispitnom roku, može je polagati naknadno, no ispit se računa kao neprolazan (iako ocjene iz pismenih dijelova ostaju sačuvane), a za odgovaranje lektire mora se prijaviti novi rok i tek po polaganju lektire student dobiva završnu ocjenu.

VAŽNE NAPOMENE:
Prema članku 46. Pravilnika o studiranju FF-a (http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/pravilnici/2015/07/01/pravilnik-o-studiranju/) student u jednoj akademskoj godini može izaći četiri (4) puta na ispit iz istog predmeta. Student koji četiri puta nije položio ispit iz nekog predmeta, a stekao je pravo izlaska na ispit (ispunio sve obaveze), nije obavezan ponovo upisati taj predmet i ima pravo još četiri puta polagati isti ispit u propisanom trajanju studija. Kada se isti predmet polaže osmi put, polaže se pred komisijom. Na zahtjev studenta, i četvrti put može biti komisijski.
Prema članku 42. istog Pravilnika, student može jednom odbiti pozitivnu ocjenu iz ispita na istom predmetu.
Ako je student prijavio ispit, nije se na njemu pojavio, a prethodno isti ispit nije odjavio, ispit se računa kao nepoložen, a ispitni rok kao iskorišten.