Znanstveni smjer

I. SEMESTAR (zimski)

OBVEZNI KOLEGIJI

Naziv kolegija: Francuski jezik 7 (1P/2V, 3 ECTS)
Nositelj: Vedrana Berlengi Kapušin, v. lekt.
Izvođač: dr.sc. Darja Damić Bohač, viša lektorica i Alexis Messmer, francuski lektor
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: upisan diplomski studij francuskoga jezika i književnosti
Preduvjet za: položen ispit uvjet je za upis kolegija Francuski jezik 8 (8. semestar)

Naziv kolegija: Teorija i metodologija književnosti (2P, 2 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Marinko Koščec, docent
Izvođač: dr.sc. Nenad Ivić, red. prof. u miru i dr.sc. Maja Zorica (Vukušić), docentica
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: upisan diplomski studij francuskoga jezika i književnosti

OBVEZNI IZBORNI KOLEGIJI – Odabrati najmanje 6 ECTS bodova

Naziv kolegija: Čitanje i tumačenje starofrancuskih i srednjofrancuskih tekstova (2S, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Maja Zorica (rođena Vukušić), doc.
Izvođač: dr.sc. Nenad Ivić, red. prof. u miru
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: položen kolegij Od latinskog do francuskog

Naziv kolegija: Značajni tekstovi moderne francuske lingvistike 1 (2S, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Bogdanka Pavelin Lešić, red. prof.
Izvođač: dr.sc. Bogdanka Pavelin Lešić, red. prof.
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: nema

Naziv kolegija: Čitanja Quignarda (2S, 4 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Maja Zorica, doc.
Izvođač: dr.sc. Nenad Ivić, red. prof. u miru
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: ne

Naziv kolegija: Kraj 20. stoljeća u francuskoj prozi (1P/1S, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Marinko Koščec, docent
Izvođač: dr.sc. Marinko Koščec, docent
Ispit: ne
Ocjena: trajno praćenje
Uvjeti: ne

Naziv kolegija: Francuski romantizam (1P/1S, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Maja Zorica, doc.
Izvođač: dr.sc. Maja Zorica, doc.
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: ne

OSTALI IZBORNI KOLEGIJI – odabrati najmanje 2 ECTS boda

Naziv kolegija: Francuska fonetika 1 (1P/1S, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Lidija Orešković Dvorski, izv.prof.
Izvođač: dr.sc. Lidija Orešković Dvorski, izv.prof.
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: ne

Naziv kolegija: Semantički seminar 1 (2S, 2 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Ivana Franić, izv. prof.
Izvođač: Marta Petrak, asist.
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: položen kolegij Francuska lingvistika 2 (4. semestar)

Naziv kolegija: Belgijska književnost na francuskom jeziku 1 (2S, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Marinko Koščec, doc.
Izvođač: Nicolas Hanot, belgijski lektor
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjet: uvjet za upis kolegija Belgijska književnost na francuskom jeziku 2 (8. semestar)

Naziv kolegija: Posturomimogestualnost: vidljivi dio multimodalnog iskaza (2P, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Bogdanka Pavelin Lešić, red. prof.
Izvođač: dr.sc. Bogdanka Pavelin Lešić, red. prof.
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: ne

Naziv kolegija: Lingvistika za romaniste (1P/1S, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Gorana Bikić-Carić, doc.
Izvođač: dr.sc. Gorana Bikić-Carić, doc.
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: ne

Naziv kolegija: Poredbena romanska lingvistika (1P/1S, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Gorana Bikić-Carić, doc.
Izvođač: dr.sc. Gorana Bikić-Carić, doc.
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: ne

Naziv kolegija: Lingvistički opis odabranog romanskog idioma (2S, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Dražen Varga, red. prof.
Izvođač: Delie Sarafie
Ispit: ne
Ocjena: trajno praćenje
Uvjeti: ne

Naziv kolegija: Suvremeni frankofoni film (1P, 1S, 4 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Maja Zorica, doc.
Izvođač: Vanja Kulaš
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: ne

II. SEMESTAR (ljetni)

OBVEZNI KOLEGIJI

Naziv kolegija: Francuski jezik 8 (1P/2V, 3 ECTS)
Nositelj: Vedrana Berlengi Kapušin, v. lekt.
Izvođač: dr.sc. Darja Damić Bohač, viša lektorica i Alexis Messmer, francuski lektor
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: položen kolegij Francuski jezik 7 (7. semestar)
Preduvjet za: položen ispit uvjet je za upis kolegija Francuski jezik 9

OBVEZNI IZBORNI KOLEGIJI – Odabrati 6 ECTS bodova

Naziv kolegija: Od romantizma do simbolizma (1P/1S, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Maja Zorica (rođena Vukušić), doc.
Izvođač: dr.sc. Nenad Ivić, red. prof. u miru
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: nema

Naziv kolegija: Značajni tekstovi moderne francuske lingvistike 2 (2S, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Bogdanka Pavelin Lešić, red. prof.
Izvođač: dr.sc. Bogdanka Pavelin Lešić, red. prof.
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: ne

Naziv kolegija: Lingvistički opis francuskog jezika (2S, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Lidija Orešković Dvorski, izv.prof.
Izvođač: dr.sc. Lidija Orešković Dvorski, izv.prof.
Ispit: ne
Ocjena: trajno praćenje
Uvjeti: položen kolegij Lingvistika za romaniste

OSTALI IZBORNI KOLEGIJI – Odabrati najmanje 6 ECTS bodova

Naziv kolegija: Semantički seminar 2 (2S, 2 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Ivana Franić, izv. prof.
Izvođač: dr.sc. Gorana Bikić-Carić, docentica
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: položen kolegij Francuska lingvistika 2


Naziv kolegija: Belgijska književnost na francuskom jeziku 2 (2S, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Marinko Koščec, doc.
Izvođač: Nicolas Hanot, belgijski lektor
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: položen kolegij Belgijska književnost na francuskom jeziku 1 (7. semestar)

Naziv kolegija: Tekstualne prakse: Barthes, Foucault, Deleuze (2S, 4 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Maja Zorica, doc.
Izvođač: dr.sc. Nenad Ivić, red. prof. u miru
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: ne

Naziv kolegija: Francuska književnost 21. stoljeća (1P, 1S, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Marinko Koščec, docent
Izvođač: dr.sc. Marinko Koščec, docent
Ispit: ne
Ocjena: trajno praćenje
Uvjeti: ne

 

III. SEMESTAR (zimski)

OBVEZNI KOLEGIJI

Naziv kolegija: Francuski jezik 9 (1P, 2V, 3 ECTS)
Nositelj: Vedrana Berlengi Kapušin, v. lekt.
Izvođač: dr.sc. Darja Damić Bohač, viša lektorica u miru i Alexis Messmer, francuski lektor
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: položen kolegij Francuski jezik 8

IZBORNI KOLEGIJI – odabrati najmanje 12 ECTS bodova

Naziv kolegija: Kraj 20. stoljeća u francuskoj prozi (1P, 1S, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Marinko Koščec, docent
Izvođač: dr.sc. Marinko Koščec, docent
Ispit: ne
Ocjena: trajno praćenje
Uvjeti: ne

Naziv kolegija: Lingvistički opis odabranog romanskog idioma (2S, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Dražen Varga, red. prof.
Izvođač: Delie Sarafie
Ispit: ne
Ocjena: trajno praćenje
Uvjeti: ne

Naziv kolegija: Lingvistika za romaniste (1P/1S, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Gorana Bikić-Carić, doc.
Izvođač: dr.sc. Gorana Bikić-Carić, doc.
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: ne

Naziv kolegija: Poredbena romanska lingvistika (1P/1S, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Gorana Bikić-Carić, doc.
Izvođač: dr.sc. Gorana Bikić-Carić, doc.
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: ne

Naziv kolegija: Čitanja Quignarda (2S, 4 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Maja Zorica, doc.
Izvođač: dr.sc. Nenad Ivić, red. prof. u miru
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: ne

Naziv kolegija: Prevođenje književnih tekstova (2S, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Marija Paprašarovski, viša lektorica, dr.sc. Marinko Koščec, docent
Izvođač: dr.sc. Marija Paprašarovski, viša lektorica
Ispit: ne
Ocjena: trajno praćenje
Uvjeti: apsolviran kolegij Prijevodne vježbe 2 i Traduktologija te jedan kolegij iz teorije književnosti na bilo kojoj studijskoj grupi Filozofskog fakulteta

Naziv kolegija: Značajni tekstovi moderne francuske lingvistike 1 (2S, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Bogdanka Pavelin Lešić, red. prof.
Izvođač: dr.sc. Bogdanka Pavelin Lešić, red. prof.
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: nema

Naziv kolegija: Suvremeni frankofoni film (1P + 1S, 4ECTS)
Nositelj: dr.sc. Maja Zorica, doc.
Izvođač: Vanja Kulaš
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: ne

 IV. SEMESTAR (ljetni)

Četvrti je semestar predviđen za pisanje diplomskoga rada.