Prevoditeljski smjer

I. SEMESTAR (zimski)

OBVEZNI KOLEGIJI

Naziv kolegija: Traduktologija (2P, 3 ECTS)
Nositelj: dr. sc. Lidija Orešković Dvorski, izv.prof.
Izvođač: Marta Petrak, asist.
Ispit: ne
Ocjena: trajno praćenje
Uvjeti: nema
Preduvjet za: upis kolegija Prijevodne vježbe 2 (8. semestar)

Naziv kolegija: Prijevodne vježbe 1: hrvatski – francuski (1S/1V, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Sanja Šoštarić, viša lektorica
Izvođač: dr. sc. Ivanka Rajh, lektorica i Alexis Messmer, francuski lektor
Ispit: ne
Ocjena: trajno praćenje
Uvjeti: nema
Preduvjet za: upis kolegija Prijevodne vježbe 2 (8. semestar)

Naziv kolegija: Prijevodne vježbe 1: francuski – hrvatski (1S, 1V, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Sanja Šoštarić, viša lektorica
Izvođač: dr.sc. Sanja Šoštarić, viša lektorica
Ispit: ne
Ocjena: trajno praćenje
Uvjeti: nema
Preduvjet za: upis kolegija Prijevodne vježbe 2 (8. semestar)

Naziv kolegija: Francuski jezik 7 (1P, 2V, 3 ECTS)
Nositelj: Vedrana Berlengi Kapušin, viša lektorica
Izvođač: dr.sc. Darja Damić Bohač, viša lektorica u miru i Alexis Messmer, francuski lektor
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: položen ispit uvjet je za upis kolegija Francuski jezik 8 (8. semestar)

KOLEGIJI S UNUTARNJOM IZBORNOŠĆU – Odabrati najmanje 2 ECTS boda

Naziv kolegija: Francuski romantizam (1P/1S, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Maja Zorica, doc.
Izvođač: dr.sc. Maja Zorica, doc.
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: ne

Naziv kolegija: Teorija i metodologija književnosti (2P, 2 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Maja Zorica, doc.
Izvođač: dr.sc. Nenad Ivić, red. prof., dr.sc. Maja Zorica, docentica
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: upisan diplomski studij francuskoga jezika i književnosti

Naziv kolegija: Belgijska književnost na francuskom jeziku 1 (2S, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Marinko Koščec, doc.
Izvođač: Nicolas Hanot, belgijski lektor
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Preduvjet za: upis kolegija Belgijska književnost na francuskom jeziku 2 (8. semestar)

Naziv kolegija: Semantički seminar 1 (2S, 2 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Ivana Franić, izv. prof.
Izvođač: Marta Petrak, asist.
Ispit: da
Ocjena: trajno praćenje
Uvjeti: položen kolegij Francuska lingvistika 2 (4. semestar)

Naziv kolegija: Posturomimogestualnost: vidljivi dio multimodalnog iskaza (2P, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Bogdanka Pavelin Lešić, red. prof.
Izvođač: dr.sc. Bogdanka Pavelin Lešić, red. prof.
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: ne

Naziv kolegija: Suvremeni frankofoni film (1P + 1S, 4ECTS)
Nositelj: dr. sc. Maja Zorica, doc.
Izvođač: Vanja Kulaš
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: ne

Naziv kolegija: Čitanje Quignarda (2S, 4 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Maja Zorica, doc.
Izvođač: dr.sc. Nenad Ivić, red. prof.
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: ne

Naziv kolegija: Kraj 20. stoljeća u francuskoj prozi (1P, 1S, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Marinko Koščec, docent
Izvođač: dr.sc. Marinko Koščec, docent
Ispit: ne
Ocjena: brojčana
Uvjeti: ne

Naziv kolegija: Poredbena romanska lingvistika (1P, 1S, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Gorana Bikić-Carić, docentica
Izvođač: dr.sc. Gorana Bikić-Carić, docentica
Ispit: da (usmeni)
Ocjena: brojčana
Uvjeti: ne

Naziv kolegija: Lingvistika za romaniste (1P, 1S, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Gorana Bikić-Carić, docentica
Izvođač: dr.sc. Gorana Bikić-Carić, docentica
Ispit: da (usmeni)
Ocjena: brojčana
Uvjeti: ne

II. SEMESTAR (ljetni)

OBVEZNI KOLEGIJI

Naziv kolegija: Francuski jezik 8 (1P/2V, 3 ECTS)
Nositelj: Vedrana Berlengi Kapušin, viša lektorica
Izvođač: dr.sc. Darja Damić Bohač, viša lektorica u miru i Alexis Messmer, francuski lektor
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: položen kolegij Francuski jezik 7 (7. semestar)

Naziv kolegija: Prijevodne vježbe 2: hrvatski – francuski (1S/1V, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Marinko Koščec, docent
Izvođač: dr. sc. Ivanka Rajh, lektorica i Alexis Messmer, francuski lektor
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: položen kolegij Prijevodne vježbe 1 i Traduktologija

Naziv kolegija: Prijevodne vježbe 2: francuski – hrvatski (1S/1V, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Marinko Koščec, docent
Izvođač: dr.sc. Marinko Koščec, docent (2 grupe)
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti : položen kolegij Prijevodne vježbe 1 i Traduktologija

Naziv kolegija: Hrvatski za prevoditelje (1P/1V, 4 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Lidija Orešković Dvorski, docentica
Izvođač: dr.sc. Tomislava Bošnjak Botica (2 grupe)
Ispit: ne
Ocjena: trajno praćenje
Uvjeti: položen kolegij Traduktologija

Naziv kolegija: Prevoditelj i računalo (2 P, 1S, 5 ECTS)
Nositelj: dr. sc. Marko Tadić, red. prof. i Ivana Simeon, v. pred.
Izvođač:
Ispit: da
Ocjena: kolokviji
Uvjeti: odslušan kolegij Prijevodne vježbe 1

Napomena: IZVODI SE NA ODSJEKU ZA LINGVISTIKU

 

Kolegiji s unutarnjom izbornošću – odabrati najmanje 2 ECTS boda

Naziv kolegija: Konsekutivno prevođenje francuski-hrvatski (1S, 1V, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Bogdanka Pavelin Lešić, red. prof.
Izvođač: Marta Petrak, asist.
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: ne

Naziv kolegija: Od romantizma do simbolizma (1P/1S, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Maja Zorica, doc.
Izvođač: dr.sc. Nenad Ivić, red. prof. u miru
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: ne

Naziv kolegija: Poetika prevođenja (1P/1S, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Marija Paprašarovski, viša lektorica
Izvođač: dr.sc. Marija Paprašarovski, viša lektorica
Ispit: ne
Ocjena: trajno praćenje
Uvjeti: odslušan kolegij Traduktologija

Naziv kolegija: Belgijska književnost na francuskom jeziku 2 (2S, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Marinko Koščec, doc.
Izvođač: Nicolas hanot, belgijski lektor
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: položen kolegij Belgijska književnost na francuskom jeziku 1 (7. semestar)

Naziv kolegija: Semantički seminar 2 (2S, 2 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Ivana Franić, izv.prof.
Izvođač: dr.sc. Gorana Bikić-Carić, docentica
Ispit: da
Ocjena: trajno praćenje
Uvjeti: položen kolegij Francuska lingvistika 2

Naziv kolegija: Značajni tekstovi moderne francuske lingvistike 1 (2S, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Bogdanka Pavelin Lešić, red. prof.
Izvođač: dr.sc. Bogdanka Pavelin Lešić, red. prof.
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: nema

Naziv kolegija: Tekstualne prakse: Barthes, Foucault, Deleuze (2S, 4 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Maja Zorica, doc.
Izvođač: dr.sc. Nenad Ivić, red. prof.
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: ne

Naziv kolegija: Francuska književnost 21. stoljeća (1P/1S, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Marinko Koščec, docent
Izvođač: dr.sc. Marinko Koščec, docent
Ispit: ne
Ocjena: trajno praćenje
Uvjeti: ne

Naziv kolegija: Lingvistički opis francuskog jezika (1P/1S, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Lidija Orešković Dvorski, docentica
Izvođač: dr.sc. Lidija Orešković Dvorski, docentica
Ispit: ne
Ocjena: trajno praćenje
Uvjeti: ne

III. SEMESTAR (zimski)

OBVEZNI KOLEGIJI

Naziv kolegija: Terminologija (1P/1V, 3 ECTS)
Nositelj: doc. dr. sc. Lidija Orešković Dvorski
Izvođač: Marta Petrak, asist.
Ispit: ne
Ocjena: trajno praćenje
Uvjeti: položen kolegij Traduktologija

Naziv kolegija: Prijevodne vježbe 3: hrvatski – francuski (1S/1V, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Marinko Koščec, docent
Izvođač: dr. sc. Ivanka Rajh, lektorica i Alexis Messmer, francuski lektor
Ispit: ne
Ocjena: trajno praćenje
Uvjeti: položeni kolegiji Prijevodne vježbe 2: hrvatski francuski i Prijevodne vježbe 2: francuski – hrvatski

Naziv kolegija: Prijevodne vježbe 3: francuski – hrvatski (1S/1V, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. dr.sc. Marinko Koščec, docent
Izvođač: dr.sc. Marinko Koščec, docent (2 grupe)
Ispit: ne
Ocjena: trajno praćenje
Uvjeti: položeni kolegiji Prijevodne vježbe 2: hrvatski – francuski i Prijevodne vježbe 2: francuski – hrvatski

KOLEGIJI S UNUTRAŠNJOM IZBORNOŠĆU – odabrati najmanje 6 ECTS bodova

Naziv kolegija: Prevođenje književnih tekstova (2S, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Marija Paprašarovski, viša lektorica, dr.sc. Marinko Koščec, docent
Izvođač: dr.sc. Marija Paprašarovski, viša lektorica
Ispit: ne
Ocjena: trajno praćenje
Uvjeti: apsolviran kolegij Prijevodne vježbe 2 i Traduktologija te jedan kolegij iz teorije književnosti na bilo kojoj studijskoj grupi Filozofskog fakulteta

Naziv kolegija: Francuski jezik 9 (1P/2V, 3 ECTS)
Nositelj: Vedrana Berlengi Kapušin, v. lekt.
Izvođač: dr.sc. Darja Damić Bohač, viša lektorica u miru i Alexis Messmer, francuski lektor
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: položen kolegij Francuski jezik 8

Naziv kolegija: Značajni tekstovi moderne francuske lingvistike 1 (2S, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Bogdanka Pavelin Lešić, red. prof.
Izvođač: dr.sc. Bogdanka Pavelin Lešić, red. prof.
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: nema

Naziv kolegija: Suvremeni frankofoni film (1P, 1S, 4ECTS)
Nositelj: dr. sc. Maja Zorica, doc.
Izvođač: Vanja Kulaš
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: ne

Naziv kolegija: Kraj 20. stoljeća u francuskoj prozi (1P, 1S, 4ECTS)
Nositelj: dr.sc. Marinko Koščec, docent
Izvođač: dr.sc. Marinko Koščec, docent
Ispit: ne
Ocjena: trajno praćenje
Uvjeti: ne

Naziv kolegija: Čitanje Quignarda (1P, 1S, 5 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Maja Zorica, doc.
Izvođač: dr.sc. Nenad Ivić, red. prof. u miru
Ispit: ne
Ocjena: trajno praćenje
Uvjeti: ne

Naziv kolegija: Posturomimogestualnost: vidljivi dio multimodalnog iskaza (2P, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Bogdanka Pavelin Lešić, red. prof.
Izvođač: dr.sc. Bogdanka Pavelin Lešić, red. prof.
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: ne

Naziv kolegija: Lingvistika za romaniste (1P, 1S, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Gorana Bikić-Carić, docentica
Izvođač: dr.sc. Gorana Bikić-Carić, docentica
Ispit: da (usmeni)
Ocjena: brojčana
Uvjeti: ne

Naziv kolegija: Poredbena romanska lingvistika (1P, 1S, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Gorana Bikić-Carić, docentica
Izvođač: dr.sc. Gorana Bikić-Carić, docentica
Ispit: da (usmeni)
Ocjena: brojčana
Uvjeti: ne

IV. SEMESTAR (ljetni)

Četvrti je semestar predviđen za pisanje diplomskoga rada.

Tema diplomskog rada može biti:

– Traduktološka:
1) Prijevod (oko 25 kartica) i komentar vlastitog prijevoda (oko 25 kartica),
2) Novi prijevod prema postojećem prijevodu (oko 25 kartica) i analiza postojećeg prijevoda (oko 25 kartica) ili

3) Prijevod (oko 25 kartica) i obrada traduktološke teme (oko 25 kartica).

– Terminološka:
Prijevod (oko 25 kartica) + teoretski dio (oko 20 kartica) + izrada glosara + izrada terminoloških kartica (10 jedinica) + izrada terminološkog stabla

– Problematska:

Prijevod (oko 25 kartica) i analitičko razmatranje određenog elementa unutar odabranog korpusa (oko 25 kartica).