Izvedbeni plan diplomskoga studija rumunjskog jezika i književnosti

Izvedbeni plan diplomskog studija rumunjskog jezika i književnosti ak. god. 2023./2024. STRANICA SE AŽURIRA

OBVEZNI PREDMETI

I. semestar

1. Rumunjski jezik I

 1. Naziv kolegija: Rumunjski jezik I (1P, 3V, 5 ECTS)
 2. Nositelj: dr. sc. Petar Radosavljević, izv. prof.
 3. Izvođač: Silvia Giurgiu, ug. lekt.
 4. Ispit: da
 5. Ocjena: brojčana
 6. Uvjeti:
 7. Preduvjet za: Rumunjski jezik II

II. semestar

2. Rumunjski jezik II

 1. Naziv kolegija: Rumunjski jezik II (1P, 3V, 5 ECTS)
 2. Nositelj: dr. sc. Petar Radosavljević, izv. prof.
 3. Izvođač: Silvia Giurgiu, ug. lekt.
 4. Ispit: da
 5. Ocjena: brojčana
 6. Uvjeti: Rumunjski jezik I
 7. Preduvjet za: Rumunjski jezik III

III. semestar

3. Rumunjski jezik III

 1. Naziv kolegija: Rumunjski jezik III (1P, 3V, 5 ECTS)
 2. Nositelj: dr. sc. Petar Radosavljević, izv. prof.
 3. Izvođač: Silvia Giurgiu, ug. lekt.
 4. Ispit: da
 5. Ocjena: brojčana
 6. Uvjeti: Rumunjski jezik II
 7. Preduvjet za:

4. Istrorumunjski

 1. Naziv kolegija: Istrorumunjski (1P, 1S, 5 ECTS)
 2. Nositelj: dr. sc. Petar Radosavljević, izv. prof.
 3. Izvođač: dr. sc. Petar Radosavljević, izv. prof.
 4. Ispit: da
 5. Ocjena: brojčana
 6. Uvjeti: Romanski jezici i vulgarni latinitet i Povijest rumunjskog jezika ili ekvivalentni kolegiji
 7. Preduvjet za:

IV. semestar

5. Diplomski rad

 1. Naziv kolegija: Diplomski rad (15 ECTS)
 2. Ispit: ne
 3. Ocjena: brojčana
 4. Uvjeti: Ispunjene studijske obveze predviđene programom.

IZBORNI PREDMETI

I. semestar

1. Rumunjska i Rumunji u europskom civilizacijskom kontekstu

 1. Naziv kolegija: Rumunjska i Rumunji u europskom civilizacijskom kontekstu (1P, 1S, 5 ECTS)
 2. Nositelj: dr. sc. Ivana Olujić, izv. prof.
 3. Izvođač: dr. sc. Castilia Manea-Grgin, nasl. izv. prof.
 4. Ispit: da
 5. Ocjena: brojčana
 6. Uvjeti: Uvod u rumunjsku civilizaciju ili ekvivalentan kolegij
 7. Preduvjet za:

2. Rumunjsko-slavenski jezični kontakti

 1. Naziv kolegija: Rumunjsko-slavenski jezični kontakti (1P, 1S, 5 ECTS)
 2. Nositelj: dr. sc. Petar Radosavljević, izv. prof.
 3. Izvođač: dr. sc. Sandra Požar, viša znan. sur.
 4. Ispit: da
 5. Ocjena: brojčana
 6. Uvjeti:
 7. Preduvjet za:

3. Lingvistika za romaniste

 1. Naziv kolegija: Lingvistika za romaniste (1P, 1S, 3 ECTS)
 2. Nositelj: dr. sc. Gorana Bikić-Carić, doc.
 3. Izvođač: dr. sc. Gorana Bikić-Carić, doc.
 4. Ispit: da
 5. Ocjena: brojčana
 6. Uvjeti:
 7. Preduvjet za:

II. semestar

4. Suvremena rumunjska proza

 1. Naziv kolegija: Suvremena rumunjska proza (1P, 1S, 5 ECTS)
 2. Nositelj: dr. sc. Ivana Olujić, izv. prof.
 3. Izvođač: dr. sc. Ivana Olujić, izv. prof.
 4. Ispit: da
 5. Ocjena: brojčana
 6. Uvjeti:
 7. Preduvjet za:

5. Jezik Roma Bajaša u Hrvatskoj – bajaškorumunjski dijalekti

 1. Naziv kolegija: Jezik Roma Bajaša u Hrvatskoj – bajaškorumunjski dijalekti (1P, 1S, 4 ECTS)
 2. Nositelj: dr. sc. Petar Radosavljević, izv. prof.
 3. Izvođač: dr. sc. Petar Radosavljević, izv. prof.
 4. Ispit: da
 5. Ocjena: brojčana
 6. Uvjeti:
 7. Preduvjet za:

Uvod u balkansku arealnu lingvistiku (NE IZVODI SE U AK.GOD. 2022./2023.)

 1. Naziv kolegija: Uvod u balkansku arealnu lingvistiku (1P, 1S, 5 ECTS)
 2. Nositelj: dr. sc. Dražen Varga, red. prof.
 3. Izvođač: dr. sc. Dražen Varga, red. prof.
 4. Ispit: trajno praćenje i usmeni ispit
 5. Ocjena: brojčana
 6. Uvjeti: –
 7. Preduvjet za: –

6. Rumunjska usmena književnost i njezin utjecaj na rumunjsku kulturu

 1. Naziv kolegija: Rumunjska usmena književnost i njezin utjecaj na rumunjsku kulturu (2S, 5 ECTS)
 2. Nositelj: dr. sc. Ivana Olujić, izv. prof.
 3. Izvođač: dr. sc. Ivana Olujić, izv. prof.
 4. Ispit: da
 5. Ocjena: brojčana
 6. Uvjeti: –
 7. Preduvjet za: –

III. semestar

7. Lingvistički opis odabranog romanskog idioma

 1. Naziv kolegija: Lingvistički opis odabranog romanskog idioma (2S, 3 ECTS)
 2. Nositelj: dr. sc. Dražen Varga, red. prof.
 3. Izvođač: Delia Georgeta Ćupurdija, lekt.
 4. Ispit: da
 5. Ocjena: brojčana
 6. Uvjeti:
 7. Preduvjet za:

8. Poredbena romanska lingvistika

 1. Naziv kolegija: Poredbena romanska lingvistika (1P, 1S, 3 ECTS)
 2. Nositelj: dr. sc. Gorana Bikić-Carić, doc.
 3. Izvođač: dr. sc. Gorana Bikić-Carić, doc.
 4.  Ispit: da
 5. Ocjena: brojčana
 6. Uvjeti:
 7. Preduvjet za:

IV. semestar

9. Jezik Roma Bajaša u Hrvatskoj – bajaškorumunjski dijalekti

 1. Naziv kolegija: Jezik Roma Bajaša u Hrvatskoj – bajaškorumunjski dijalekti (1P, 1S, 4 ECTS)
 2. Nositelj: dr. sc. Petar Radosavljević, izv. prof.
 3. Izvođač: dr. sc. Petar Radosavljević, izv. prof.
 4. Ispit: da
 5. Ocjena: brojčana
 6. Uvjeti:
 7. Preduvjet za:

Uvod u balkansku arealnu lingvistiku (NE IZVODI SE U AK.GOD. 2022./2023.)

 1. Naziv kolegija: Uvod u balkansku arealnu lingvistiku (1P, 1S, 5 ECTS)
 2. Nositelj: dr. sc. Dražen Varga, red. prof.
 3. Izvođač: dr. sc. Dražen Varga, red. prof.
 4. Ispit: trajno praćenje i usmeni ispit
 5. Ocjena: brojčana
 6. Uvjeti: –
 7. Preduvjet za: –

10. Rumunjska usmena književnost i njezin utjecaj na rumunjsku kulturu

 1. Naziv kolegija: Rumunjska usmena književnost i njezin utjecaj na rumunjsku kulturu (2S, 5 ECTS)
 2. Nositelj: dr. sc. Ivana Olujić, izv. prof.
 3. Izvođač: dr. sc. Ivana Olujić, izv. prof.
 4. Ispit: da
 5. Ocjena: brojčana
 6. Uvjeti: –
 7. Preduvjet za: –