Grčka sintaksa 2

Status kolegija: obvezni
Semestar: IV.
Oblik nastave: 1 sat predavanja i 3 sata seminara
Broj ECTS bodova: 7
Uvjeti: Grčka sintaksa 1

Ciljevi kolegija: prepoznavanje i analiza obrađenih sintaktičkih odnosa u grčkom jeziku te iznalaženje ekvivalentnih iskaza u hrvatskom jeziku; uočavanje značenja grčkih glagolskih vremena i načina u odnosu na hrvatske; uočavanje osobitosti u odnosu grčkih i hrvatskih zavisnih rečenica; na temelju toga snalaženje u predočenom grčkom tekstu, razumijevanje sadržaja i sposobnost samostalnog prijevoda na hrvatski jezik.

Sadržaj kolegija: Tumači se i uvježbava sintaksa glagolskih načina i vremena: značenje i upotreba glagolskih načina u nezavisnim i zavisnim rečenicama; značenje vremena; obrađuje se ustrojstvo rečenice, kongruencija, te sintaksa zavisno složenih rečenica. Kao predložak služe propisani grčki tekstovi iz lektire i drugi tekstovni predlošci koji se dijele na satu.

Studentske obveze: prisustvovanje predavanju i seminaru te kontinuirano usvajanje i usmena prezentacija prethodno obrađenih gramatičkih cjelina; priprema prethodno zadanog odlomka teksta za samostalan prijevod i gramatičku analizu.

Ispit na kraju semestra je pismeni i usmeni. Pismeni dio sadrži: a) prijevod odlomka iz lektirnog teksta (15-20 redaka, odnosno stihova); b) gramatički test. Za pristup usmenom ispitu oba pismena dijela moraju biti pozitivno ocijenjena.


Raspored po tjednima

 1. Particip 1. Homer, Ilijada I, 1-42
 2. Particip 2. I, 43-83
 3. Particip 3. I, 44-120
 4. Čestice 1. I, 121-160
 5. Čestice 2. I, 161-201
 6. Sintaksa rečenica – samostalne rečenice: niječne rečenice (upotreba negacija ou i me); upitne rečenice. I, 202-244
 7. Sintaksa rečenica – samostalne rečenice: rečenice bojazni. – nezavisno složene rečenice: sastavni, rastavni i suprotni veznici. I, 245-284
 8. Sintaksa rečenica – zavisno složene rečenice: izrične rečenice; upitne rečenice. Homer, Odiseja IX, 1-38
 9. Sintaksa rečenica – zavisno složene rečenice: namjerne rečenice; rečenice nastojanja i brige; rečenice bojazni; rečenice opreza; vremenske rečenice. IX, 39-81
 10. Sintaksa rečenica – zavisno složene rečenice: uzročne rečenice; posljedične rečenice. IX, 82-115
 11. Sintaksa rečenica – zavisno složene rečenice: pogodbene rečenice (realne, eventualne, potencijalne). IX, 116-160
 12. Sintaksa rečenica – zavisno složene rečenice: pogodbene rečenice (irealne); dopusne rečenice; odnosne rečenice. IX, 161-207
 13. Sintaksa rečenica – zavisno složene rečenice: odnosne rečenice adverbijalnog smisla; osobitosti odnosnih rečenica (asimilacija, atrakcija); kongruencija. IX, 208-252
 14. Ponavljanje i uvježbavanje.
 15. Ponavljanje i uvježbavanje.

Literatura

a) obvezna

 • Homer, Ilijada, I
 • Homer, Odiseja, IX
 • Zdeslav Dukat. Gramatika grčkoga jezika (Zagreb, 2003).
 • Stjepan Senc. Grčko-hrvatski rječnik (Zagreb, 1988; reprint iz 1910).

b) preporučena

 • Musić – Majnarić. Gramatika grčkoga jezika (Zagreb, 2004).
 • Smyth. Greek Grammar (Cambridge MA, 1983).
 • Kühner – Blass. Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache, I, 2, (Hannover, 1978; reprint iz 1890).
 • Schwyzer. Griechische Grammatik, (II, 1, 1 (1990); II, 1, 3 (1980); Stellenregister (1994) – München.
 • Liddell & Scott. Greek-English Lexicon (Oxford, 1996).
 • Bailly, A. Dictionaire Grec-français (Paris, 2000).
 • Benseler – Kaegi. Griechisch-deutsches Wörterbuch (München, 2004).
 • Montanari, F. Vocabolario della lingua greca (Loescher editore, 2004).
 • Barić, E. i dr., Hrvatska gramatika (Zagreb, 2003).
 • Traut, G. Lexicon über die Formen der griechischen Verba (Darmstadt, 1986;reprint iz 1885).
 • Marinone, N. All the Greek Verbs (London 1985).
 • Martinić-Jerčić – Salopek. Grčki glagoli (Zagreb, 2001).