Grčka sintaksa 1

Status: obvezni
Semestar: III.
Oblik nastave: 1 sat predavanja i 3 sata seminara
Broj ECTS bodova: 7
Uvjeti: Grčka morfologija 2

Ciljevi kolegija: Prepoznavanje i analiza obrađenih sintaktičkih odnosa u grčkom jeziku te iznalaženje ekvivalentnih iskaza u hrvatskom jeziku; uočavanje funkcije člana u odnosu na hrvatski jezik koji ga nema; uočavanje sličnosti i razlika u sintaksi padeža između grč. i hrv. jezika; na temelju toga snalaženje u predočenom grčkom tekstu, razumijevanje sadržaja i sposobnost samostalnog prijevoda na hrvatski jezik.

Sadržaj kolegija: Tumači se i uvježbava sintaksa člana i padeža u grčkom jeziku te sintaktička značenja participa i infinitiva: upotreba i izostanak člana, funkcija padeža kao objekta i kao adverbijalne oznake; usporedba sintaktičkih osobina padeža u grčkom i hrvatskom jeziku; vrste participa prema značenju, njihovi ekvivalenti u hrvatskom i mogući oblici prevođenja. Kao predložak služe propisani grčki tekstovi iz lektire i drugi tekstovni predlošci koji se dijele na satu.

Studentske obveze: prisustvovanje predavanju i seminaru te kontinuirano usvajanje i usmena prezentacija prethodno obrađenih gramatičkih cjelina; priprema prethodno zadanog odlomka teksta za samostalan prijevod i gramatičku analizu.

Ispit na kraju semestra je pismeni i usmeni. Pismeni dio sadrži: a) prijevod odlomka iz lektirnog teksta (15-20 redaka, odnosno stihova), b) gramatički test. Za pristup usmenom ispitu oba pismena dijela moraju biti pozitivno ocijenjena.


Literatura

a) obvezna

 • Herodot, Povijest VIII, 1-50.
 • Dukat, Z. Gramatika grčkoga jezika, ŠK, Zagreb, 2003.
 • Senc, Stjepan, Grčko-hrvatski rječnik, Zagreb, 1988 (reprint iz 1910).

b) preporučena

 • Musić – Majnarić. Gramatika grčkoga jezika (Zagreb, 2004).
 • Smyth. Greek Grammar (Cambridge MA, 1983).
 • Kühner – Blass. Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache, I, 2, (Hannover, 1978; reprint iz 1890).
 • Schwyzer. Griechische Grammatik, (II, 1, 1 (1990); II, 1, 3 (1980); Stellenregister (1994) – München.
 • Liddell & Scott. Greek-English Lexicon (Oxford, 1996).
 • Bailly, A. Dictionaire Grec-français (Paris, 2000).
 • Benseler – Kaegi. Griechisch-deutsches Wörterbuch (München, 2004).
 • Montanari, F. Vocabolario della lingua greca (Loescher editore, 2004).
 • Barić, E. i dr., Hrvatska gramatika (Zagreb, 2003).
 • Traut, G. Lexicon über die Formen der griechischen Verba (Darmstadt, 1986;reprint iz 1885).
 • Marinone, N. All the Greek Verbs (London 1985).
 • Martinić-Jerčić – Salopek. Grčki glagoli (Zagreb, 2001).