Mjecečni arhivi: November 2021

Ispitni rokovi za akademsku godinu 2021./2022.

Dr. sc. Davor Krsnik, asistent

Povijest lingvističkih teorija:

Zimski ispitni rok:

2. veljače 2022. u 9.00 sati u B005
9. veljače 2022. u 9.00 sati u B005
16. veljače 2022. u 9.00 sati u B005

Ljetni ispitni rok:

15. lipnja 2022. u 9.00 sati u A-113
29. lipnja 2022. u 9.00 sati u A-113
6. srpnja 2022. u 9.00 sati u A-113

Jesenski ispitni rok:

31. kolovoza 2022.u 9.00 sati u B005
7. rujna 2022. u 9.00 sati u B005
14. rujna 2022. u 9.00 sati u B005

Doc.dr.sc. Martina Sekulić Sović

Jezicni poremecaji

Ucenje i razvoj jezika

Metode psihilingvisticki istrazivanja 1 i 2

Uvod u psiholingvistiku

Svi su u 12 sati:

Zimski 25.1; 1.2.; 8.2

Ljetni 14.6. ;21.6.; 28.6

Jesenski 6.9; 13.9;20.9

Prof. Mate Kapović

Fonologija, Indoeuropska fonologija, Indoeuropska morfologija, Svahili

Zimski: SRI 2, 9, 16. 2. 2022. u 14:45h (A-113)

Ljetni: SRI 15, ČET 23, ČET 30. 6. 2022. u 14:45h (A-113)

Jesenski: 7, 14, 21. 9. 2022. u 14:45h (A-113)

Doc. dr. sc. Božo Bekavac

Ustroj umjetnih jezika
Prepoznavanje obavijesti u tekstu
Statističke metode u lingvistici

Vanja Štefanec, asistent

Odabrana poglavlja iz algebarske lingvistike

u terminima prof. Bekavca

 zimski ispitni rok:

28.01.2022. u 13 h- 1. termin zimskog ispitnog roka za studente preddipl. i dipl. studija

09.02.2022. u 13 h- 2. termin zimskog ispitnog roka za studente preddipl. i dipl. studija

17.02.2022. u 13 h- 3. termin zimskog ispitnog roka za studente preddipl. i dipl. studija

ljetni ispitni rok:

15.06.2022. u 13 h- 1. termin ljetnog ispitnog roka za studente preddipl. i dipl. studija

24.06.2022. u 15 h- 2. termin ljetnog ispitnog roka za studente preddipl. i dipl. studija

01.07.2022. u 13 h- 3. termin ljetnog ispitnog roka za studente preddipl. i dipl. studija

jesenski ispitni rok:

08.09.2022. u 13 h- 1. termin jesenskog ispitnog roka za studente preddipl. i dipl. studija

15.09.2022. u 13 h- 2. termin jesenskog ispitnog roka za studente preddipl. i dipl. studija

22.09.2022. u 13 h- 3. termin jesenskog ispitnog roka za studente preddipl. i dipl. studija

prof. dr. sc. Ranko Matasović, dr. sc. Jurica Polančec

Napomena:

– zimski rok održava se u D-6

– ljetni i jesenski rok održavaju se u A-113

Zimski rok 2021./2022.

25. siječnja (utorak) u 9 sati u D-6
01. veljače (utorak) u 9 sati u D-6
15. veljače (utorak) u 9 sati u D-6

Ljetni rok 2021./2022.

14. lipnja (utorak) u 9 sati u A-113
28. lipnja (utorak) u 9 sati u A-113
05. srpnja (utorak) u 9 sati u A-113

Jesenski rok 2021./2022.

06. rujna (utorak) u 9 sati u A-113
13. rujna (utorak) u 9 sati u A-113
20. rujna (utorak) u 9 sati u A-113

Kolegiji:

Indoeuropska lingvistika (160833)

Uvod u indoeuropsku lingvistiku (78427)

Indoeuropska mitologija (67323)

Indoeuropski jezični tečaj: staroirski I (52334)

Poredbena gramatika indoeuropskih jezika – hetitski (132716)

Uvod u tipologiju (52303)

Indoeuropski jezični tečaj: staroirski II (52310)

Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova (37159)

Jezici svijeta (184250)

Litavski tečaj (70968)

 Prof. Marko Tadić

pisani ispiti iz svih kolegija

(Algebarska lingvistika, Morfologija, Korpusna lingvistika i Jezične tehnologije)

održavat će se srijedama u A113 u 11:00 na sljedeće datume:

zimski ispitni rok: 26. siječnja 2022., 9. i 16. veljače 2022.

ljetni ispitni rok: 15., 29. lipnja  i 6. srpnja 2022.

jesenski ispitni rok: 7., 14. 21. rujna 2022.

  Dr. sc. Matea Filko Jezični praktikum i Generativna gramatika u terminima prof. Tadića.

Prof. Mislava Bertoša

Zimski rok: 25. siječnja i 1. i 8. veljače

12 sati – Analiza diskursa

13 sati – Znakovi u komunikaciji

14 sati – Jezik u javnoj i interpersonalnoj komunikaciji

15 sati – ostali ispiti (Znakovi u društvu, Semiotika reklamne komunikacije, LIngvisticka antropologija)

Ljetni rok: 14. i 18. lipnja i 5. srpnja

11 sati – Znakovi u društvu

12 sati – Semiotika reklamne komunikacije

13 sati – Lingvistička antropologija

14 sati – ostali ispiti (Analiza diskursa, Znakovi u komunikaciji, Jezik u javnoj i interpersonalnoj komunikaciji)

Jesenski rok: 6., 13. i 20. rujna

Svi ispiti od 12 sati

Dr. sc. Ivana Simeon

 Opća lingvistika, Etika govorenja, Uvod u primijenjenu lingvistiku, Primijenjena lingvistika, Lingvistika i njezini dijalekti, Prevoditelj i računalo (tri šifre!).

Uvod u opću lingvistiku

Redovni rokovi:

Zimski rok

 1. siječnja, 7. i 14. veljače – 12.30 sati (A-113 ili online, ovisno o epidemiološkoj situaciji)

Ljetni rok

 1. i 29. lipnja, 6. srpnja – 15 sati (A-113 ili online, ovisno o epidemiološkoj situaciji)

Jesenski rok

7., 14. i 21. rujna – 15 sati (A-113 ili online, ovisno o epidemiološkoj situaciji)

Prof. Ida Raffaelli

Temelji kognitivne lingvistike i Kognitivna lingvistika

ponedjeljak  24. i 31. siječnja, 7. veljače  u 10 sati, B-024

ponedjeljak, 13. i 27. lipnja i 04. srpnja u 10 sati, B-024

ponedjeljak 05., 12., 19. rujna u 10 sati, B-024

Semantika

 ponedjeljak 24. i 31. siječnja, 7. veljače  u 10 sati, B-024

ponedjeljak 13. i 27. lipnja i 04. srpnja u 10 sati, B-024

ponedjeljak 05., 12., 19. rujna u 10 sati, B-024

Kognitivna sintaksa i semantika

 ponedjeljak  24. i 31. siječnja, 7. veljače  u 10 sati, B-024

ponedjeljak. 13. i 27. lipnja i 04. srpnja u 10 sati, B-024

ponedjeljak 05., 12., 19. rujna u 10 sati, B-024

Kognitivni modeli semantičkih promjena

ponedjeljak 13. i 27. lipnja i 04. srpnja u 10 sati na daljinu/B-024

ponedjeljak 05., 12., 19. rujna  u 10 sati na daljinu/B-024

 

Doc. dr. sc. Daniela Katunar

kolegiji: Semantička tipologija i Uvod u semantiku

zimski ispitni rokovi: 25.1., 1.2., 8.2. u 10 sati, B024

ljetni ispitni rokovi: 14.6., 28.6., 5.7. u 10 sati, B024

jesenski ispitni rokovi: 30.8., 6.9., 13.9. u 10 sati, B024

 

Doc. dr. sc. Krešimir Šojat

Sintaksa, E-leksik i Ovisnosna gramatika

zimski ispitni rok: 26. siječnja 2022., 9. i 16. veljače 2022.

ljetni ispitni rok: 15., 29. lipnja  i 6. srpnja 2022.

jesenski ispitni rok: 7., 14. 21. rujna 2022.

prof. Anita Skelin Horvat

Jezici, kulture i identiteti mladih

zimski: 25.1. / 1.2./ 8.2. u 10 sati u B-323

ljetni: 15.6. / 21.6. / 12.7. u 10 sati u B-323

jesenski: 6.9. / 12.9. / 19.9. u 10 sati u B-323.

Dr. sc. Marin Andrijašević

Uvod u semiologiju

zimski rok: četvrtak, 3., 10. i 17. veljače u 11.30 sati, u B-005

ljetni rok: ponedjeljak, 27. lipnja, 4. i 11. srpnja u 11 sati, u B-005

jesenski rok: ponedjeljak, 5., 12. i 19. rujna u 11 sati, u B-005

Kako bi studenti što manje čekali na ispit u hodniku, potrebno se prethodno javiti mailom radi dobivanja točnog vremena odgovaranja.

Odabrane teme iz sociosemiologije i sociosemiotike

zimski rok: ponedjeljak, 31. siječnja, 7. i 14. veljače u 12.30 sati, u B-005

ljetni rok: ponedjeljak, 27. lipnja, 4. i 11. srpnja u 11 sati, u B-005

jesenski rok: ponedjeljak, 5., 12. i 19. rujna u 11 sati, u B-005

Kako bi studenti što manje čekali na ispit u hodniku, potrebno se prethodno javiti mailom radi dobivanja točnog vremena odgovaranja.

Dorijana Kavčić

Hrvatski znakovni jezik 1

31.1.2022.

7.2.2022.

14.2.2022.

svi u 9:00 sati u A 303.

 

Izvanredni ispitni rokovi

Prof. Marko Tadić 2021-12-01 u 11:00 u B-302:

1) Algebarska lingvistika

2) Morfologija

3) Korpusna lingvistika

4) Jezične tehnologije

Ispiti će biti pisani i trajat će najviše 60 minuta.

Dr. sc. Davor Krsnik

Povijesti lingvističkih teorija – 3. prosinca 2021. u 9.30 sati u B005.

Dr. sc. Matea Filko

Semantika razumijevanja  – 1. 12. u 12 h u B302.

doc. dr. sc. Daniela Katunar

Semantička tipologija i Uvod u semantiku termin ispitnog roka:

30. 11. u 13 sati, B024 napomena: obavezno se najaviti mailom nekoliko dana prije ispitnog roka

Prof. Anita Skelin Horvat

Jezici, kulture i identiteti mladih – utorak 30.11. u 14 sati u B-323.

Mole se studenti koji planiraju doći na ispit da se prethodno jave mejlom.

Dr. sc. Ivana Simeon

Opća lingvistika

Etika govorenja

Uvod u primijenjenu lingvistiku

Primijenjena lingvistika

Prevoditelj i računalo     (šifre 124367 i 140253).

Uvod u opću lingvistiku

3.12.2021. od 14 do 15 sati uz obaveznu prethodnu najavu mailom najkasnije dan prije ispita.

Doc.dr.sc. Martina Sekulić Sović

29.studenoga uz najavu na mail

Jezicni poremecaji

Ucenje i razvoj jezika

Metode psihilingvisticki istrazivanja 1 i 2

Uvod u psiholingvistiku

Doc. dr. sc. Krešimir Šojat

Sintaksa – 30.studenog 2021 – 09:00h – B302

E-leksik – 30.studenog 2021 – 09:00h – B302

Ovisnosna gramatika – 30.studenog 2021 – 09:00h – B302

Prof. Ranko Matasović

Izvanredni rok za sve kolegije – četvrtak, 2. prosinca 2021. u 10 sati u B-004

uz najavu na e-mail.

Prof. Ida Raffaelli

 Temelji kognitivne lingvistike I Kognitivna lingvistika održat će se 29. 11. u 11 sati u B-024. Obavezna najava mailom na iraffaelli@ffzg.hr do petka, 26. studenoga u 16 sati.

Prof. Mislava Bertoša

Znakovi u komunikaciji, Znakovi u drustvu, Analiza diskursa, Lingvisticka antropologija, Semiotika reklamne komunikacije, Jezik u javnoj i interpersonalnoj komunikaciji.

petak 3. prosinca u 15.30 u B005.

 

Prof. Mate Kapović

Fonologija, Indoeuropska fonologija, Indoeuropska morfologija, Svahili

PET 3. 12. u 11h (B-004).

Za izvanredni rok se najaviti na e-mail par dana prije.

Doc. dr. sc. Božo Bekavac

Ustroj umjetnih jezika
Prepoznavanje obavijesti u tekstu
Statističke metode u lingvistici

 1. prosinca 2021 u 13 h

 prof. dr. sc. Ranko Matasović, dr. sc. Jurica Polančec

 

Napomena:

– zimski rok održava se u D-6

– ljetni i jesenski rok održavaju se u A-113

 

Zimski rok 2021./2022.

 1. siječnja (utorak) u 9 sati u D-6
 2. veljače (utorak) u 9 sati u D-6
 3. veljače (utorak) u 9 sati u D-6

Ljetni rok 2021./2022.

 1. lipnja (utorak) u 9 sati u A-113
 2. lipnja (utorak) u 9 sati u A-113
 3. srpnja (utorak) u 9 sati u A-113

 

Jesenski rok 2021./2022.

 1. rujna (utorak) u 9 sati u A-113
 2. rujna (utorak) u 9 sati u A-113
 3. rujna (utorak) u 9 sati u A-113

 

Kolegiji:

Indoeuropska lingvistika (160833)

Uvod u indoeuropsku lingvistiku (78427)

Indoeuropska mitologija (67323)

Indoeuropski jezični tečaj: staroirski I (52334)

Poredbena gramatika indoeuropskih jezika – hetitski (132716)

Uvod u tipologiju (52303)

Indoeuropski jezični tečaj: staroirski II (52310)

Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova (37159)

Jezici svijeta (184250)

Litavski tečaj (70968)

 

Prof. Marko Tadić

pisani ispiti iz svih kolegija

(Algebarska lingvistika, Morfologija, Korpusna lingvistika i Jezične tehnologije)

održavat će se srijedama u A113 u 11:00 na sljedeće datume:

1) zimski ispitni rok: 26. siječnja 2022., 9. i 16. veljače 2022.

2) ljetni ispitni rok: 15., 22., 29. lipnja 2022.

3) jesenski ispitni rok: 7., 14. 21. rujna 2022.

 

 Dr. sc. Matea Filko Jezični praktikum i Generativna gramatika u terminima prof. Tadića..

 

 

 

Prof. Mislava Bertoša

 

Zimski rok: 25. siječnja i 1. i 8. veljače

12 sati – Analiza diskursa

13 sati – Znakovi u komunikaciji

14 sati – Jezik u javnoj i interpersonalnoj komunikaciji

15 sati – ostali ispiti (Znakovi u društvu, Semiotika reklamne komunikacije, LIngvisticka antropologija)

 

Ljetni rok: 14. i 18. lipnja i 5. srpnja

11 sati – Znakovi u društvu

12 sati – Semiotika reklamne komunikacije

13 sati – Lingvistička antropologija

14 sati – ostali ispiti (Analiza diskursa, Znakovi u komunikaciji, Jezik u javnoj i interpersonalnoj komunikaciji)

 

Jesenski rok: 6., 13. i 20. rujna

Svi ispiti od 12 sati

 

 

Dr. sc. Ivana Simeon

 

Opća lingvistika, Etika govorenja, Uvod u primijenjenu lingvistiku, Primijenjena lingvistika, Lingvistika i njezini dijalekti, Prevoditelj i računalo (tri šifre!).

Uvod u opću lingvistiku

 

Redovni rokovi:

Zimski rok

 1. siječnja, 7. i 14. veljače – 12.30 sati (A-113 ili online, ovisno o epidemiološkoj situaciji)

 

Ljetni rok

 1. i 29. lipnja, 6. srpnja – 15 sati (A-113 ili online, ovisno o epidemiološkoj situaciji)

 

Jesenski rok

7., 14. i 21. rujna – 15 sati (A-113 ili online, ovisno o epidemiološkoj situaciji)

 

 

Prof. Ida Raffaelli

 

Temelji kognitivne lingvistike i Kognitivna lingvistika

 

ponedjeljak  24. i 31. siječnja, 7. veljače  u 10 sati, B-024

 

 

ponedjeljak 24. i 31. siječnja, 7. veljače  u 10 sati, B-024

ponedjeljak 13. i 27. lipnja i 04. srpnja u 10 sati, B-024

ponedjeljak 05., 12., 19. rujna u 10 sati, B-024

 

Kognitivna sintaksa i semantika

 

ponedjeljak  24. i 31. siječnja, 7. veljače  u 10 sati, B-024

ponedjeljak. 13. i 27. lipnja i 04. srpnja u 10 sati, B-024

ponedjeljak 05., 12., 19. rujna u 10 sati, B-024

 

Kognitivni modeli semantičkih promjena

 

ponedjeljak 13. i 27. lipnja i 04. srpnja u 10 sati na daljinu/B-024

ponedjeljak 05., 12., 19. rujna  u 10 sati na daljinu/B-024

 

Doc. dr. sc. Daniela Katunar

kolegiji: Semantička tipologija i Uvod u semantiku

 

zimski ispitni rokovi: 25.1., 1.2., 8.2. u 10 sati, B024

 

ljetni ispitni rokovi: 14.6., 28.6., 5.7. u 10 sati, B024

jesenski ispitni rokovi: 30.8., 6.9., 13.9. u 10 sati, B024

 

Doc. dr. sc. Krešimir Šojat

Sintaksa, E-leksik i Ovisnosna gramatika

zimski ispitni rokovi: 25.1., 1.2., 8.2. u 10 sati, B024

ljetni ispitni rokovi: 14.6., 28.6., 5.7. u 10 sati, B024

jesenski ispitni rokovi: 30.8., 6.9., 13.9. u 10 sati, B024

prof. Anita Skelin Horvat

Jezici, kulture i identiteti mladih

zimski: 25.1. / 1.2./ 8.2. u 10 sati u B-323

ljetni: 15.6. / 21.6. / 12.7. u 10 sati u B-323

jesenski: 6.9. / 12.9. / 19.9. u 10 sati u B-323.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Online predavanja prof. Matasovića

Online nastava iz kolegija Uvod u indoeuropsku lingvistiku i Indoeuropska lingvistika

odvijat će se do 24. 11. preko platforme Big Blue Button na Omegi,

kolegij “Indoeuropska lingvistika” (šifra LIN-IE).

Za pristup kolegiju nije potrebna lozinka, a predavanja će biti snimljena tako da se i naknadno mogu pogledati

Obavijest o samoizolacijama i zaraze koronovirusom

Molimo sve studente i zaposlenike da se i dalje nastave odgovorno ponašati i poštivati odluke Fakulteta o obveznom nošenju maski, poštivanju protuepidemioloških mjera i ograničavanju okupljanja.

Podsjećamo da je svaku određenu samoizolaciju ili potvrdu zaraze koronavirusom potrebno javiti na adresu covid19@ffzg.hr radi službene evidencije.