Mjecečni arhivi: June 2023

INFO DAN – Erasmus+ stručna praksa 2023/24

Obavještavamo vas da će se online INFO DAN povodom objavljenog Natječaja za Erasmus+ stručnu praksu u ak.god. 2023/24.  održati u ponedjeljak, 5. lipnja 2023.  u 13,00 sati.

Na info-danu će biti riječi o postupku prijave, odabiru prihvatne institucije, načinu financiranja, prijavnoj dokumentaciji i sl.  pa vam savjetujemo da rezervirate vaše vrijeme i pridružite nam se.

Poveznica na sastanak: https://teams.live.com/meet/9456064928519

jesenski ispitni rokovi 2022/2023.

Doc. dr. sc. Daniela Katunar

Lingvistika i njezini dijalekti, Semantička tipologija, Uvod u semantiku i Lingvistika i njezini dijalekti.

29. kolovoza, 5. i 12. rujna, 10 sati u B024

Doc. dr. Krešimir Šojat

Algebarska lingvistika, Morfologija, Sintaksa, E-leksik, Ovisnosna gramatika

6. / 13. /  20. rujna – 11h – A 113

prof. Marko Tadić

1) Algebarska lingvistika

2) Morfologija

3) Korpusna lingvistika

4) Jezične tehnologije

Jezični praktikum

Generativna gramatika

6. / 13. /  20. rujna – 11h – A 113

 

dr. sc. Davor Krsnik

Povijest lingvističkih teorija, Znakovi u komunikaciji, Analiza diskursa

30. kolovoza (srijeda) u 9 sati u A-113

6. rujna (srijeda) u 9 sati u A-113

13. rujna (srijeda) u 9 sati u A-113

 

Prof. Mate Kapović

Uvod u ie, Ie. morfologija, Fonologija

rujan pon. 4.9. u 17 sati , te srijede 13, 20 A-113 15:30

 

Prof. dr. sc. Vlasta Erdeljac

Doc. dr. sc. Martina Sekulić Sović

Jezični poremećaji

Učenje i razvoj jezika

Metode psiholingvističkih istraživanja 1 i 2

Uvod u psiholingvistiku

Mentalni leksikon

Svi ispiti su u 13 sati:

Jesenski ispitni rok: 7.9.; 14.9; 21.9.

 

Prof. Anita Skelin Horvat

Jezici, kulture i identiteti mladih 

Jesenski rok: 5. 9. 2023. / 11. 9. 2023.

sve u 10 sati u B- 323.

 

doc. dr. sc. Boško Bekavac

Ustroj umjetnih jezika
Odabrana poglavlja iz algebarske
Prepoznavanje obavijesti u tekstu
Statističke metode u lingvistici

08.09.2023. u 13 h- 1. termin jesenskog ispitnog roka za studente preddipl. i dipl. studija

15.09.2023. u 13 h- 2. termin jesenskog ispitnog roka za studente preddipl. i dipl. studija

22.09.2023. u 13 h- 3. termin jesenskog ispitnog roka za studente preddipl. i dipl. studija

 

Prof. dr. sc. Ida Raffaelli

Temelji kognitivne lingvistike i Kognitivna lingvistika

ponedjeljak 04., 11., 18. rujna u 10 sati, B-024

Semantika

ponedjeljak 04., 11., 18. rujna u 10 sati, B-024

Kognitivna sintaksa i semantika

ponedjeljak 04., 11., 18. rujna u 10 sati, B-024

Kognitivni modeli semantičkih promjena

ponedjeljak 04., 11., 18. rujna  u 10 sati na daljinu/B-024

 

dr. sc. Ivana Simeon

Opća lingvistika, Uvod u opću lingvistiku*, Etika govorenja, Jezik u javnoj i interpersonalnoj komunikaciji, Prevoditelj i računalo, Primijenjena lingvistika, Uvod u primijenjenu lingvistiku, Prevoditelj i računalo**, Semantika razumijevanja.

5., 12. i 19. rujna u 17 sati u A-113

 

Ispiti kod dr. Marina Andrijaševića

Uvod u semiologiju

Odabrane teme iz sociosemiologije i sociosemiotike

Značenja u jeziku

Uvod u povijest lingvističkih teorija

Znakovi u društvu

Svi će se ispiti održavati u tri termina, i to u četvrtak, 7., 14. i 21. rujna 2022. od 11.30 sati,

u B-005

Kako bi se što manje čekalo, potrebno se prethodno javiti mailom radi dobivanja točnog vremena odgovaranja

 

ISPITI IZ KOLEGIJA PROF. DR. SC. RANKA MATASOVIĆA

Ispite je potrebno prijaviti barem tjedan dana prije održavanja ispita, a odjaviti barem dan prije održavanja ispita.

Napomena:

– svi ispiti održavaju se u A-113

Jesenski rok 2022./2023.

  1. rujna (utorak) u 9 sati  /  12.rujna (utorak) u 9 sati  / 19.rujna (utorak) u 9 sati

Kolegiji:

Indoeuropska lingvistika (160833)

Uvod u indoeuropsku lingvistiku (78427)

Indoeuropska mitologija (67323)

Indoeuropski jezični tečaj: staroirski I (52334)

Poredbena gramatika indoeuropskih jezika – srednjovelški (198901)

Indoeuropski jezični tečaj: staroirski II (52310)

Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova (37159)

Jezici svijeta (184250)

Litavski tečaj (70968)

Pismene ispite će održavati asistent dr. sc. Jurica Polančec (testove će ispravljati i ocjene unositi kao i do sada akademik Matasović).

Za eventualne promjene termina i/ili mjesta održavanja ispita treba pogledati na oglasnu ploču lingvistike, na ulazu u trakt B Filozofskoga fakulteta i internetske stranice Odsjeka.

KRITERIJI

  1. Za prolaz na ispitu iz Uvoda u indoeuropeistiku/Indoeuropske lingvistike potrebno je naučiti podjelu indoeuropskih jezika, njihova pisma, najstarije spomenike i podatke važne za njihovu povijest i rasprostranjenost. Nekoliko pitanja odnosi se na glasovne i morfološke osobitosti pojedinih grana indoeuropskih jezika, o čemu se govori na predavanjima.
  2. Umjesto ispita iz Indoeuropske mitologije studenti predaju seminarski rad s tekstom svojega seminarskog izlaganja (tema je već dogovorena s nastavnikom). Seminarski rad treba predati tjedan dana prije prijavljenog ispitnog roka.
  3. Iz Poredbene gramatike indoeuropskih jezika na ispitu se piše esej na jednu od unaprijed najavljenih tema.
  4. Iz Staroirskog tečaja (I i II) treba riješiti preko 50 % pitanja, od kojih su polovica prijevodi rečenica sa staroirskoga, a polovica pitanja iz gramatike. Iz ovog ispita nema ocjene.

Dorijana Kavčić

Ispitni rokovi za kolegija HZJ1 i HZJ2 su:

jesenski: 8., 15. i 22. rujna 2023.

Svi u 9:00, u dvorani A128