Početak predavanja kod profesora Kapovića

Predavanja kod profesora Kapovića (Fonologija & Ie. fonologija) počinju u ponedjeljak 7. 10. 2019.