Početak seminarske nastave iz kolegija Jezik u javnoj i interpersonalnoj komunikaciji

Seminarska nastava iz kolegija “Jezik u javnoj i interpersonalnoj komunikaciji” počinje u petak 11. listopada.