Početak nastave iz kolegija Opća lingvistika i Uvod u opću lingvistiku

Predavanja iz kolegija Opća lingvistika i Uvod u opću lingvistiku (za hispaniste) započet će u ponedjeljak, 14. listopada.

Seminar iz kolegija Opća lingvistika održat će se u uobičajenom terminu u petak, 11. listopada.