Početak nastave – Jezične tehnologije

Nastava iz kolegija Jezične tehnologije počet će 19. listopada 2022. godine prema rasporedu.