Početak nastave – Generativna gramatika

Nastava iz kolegija Generativna gramatika počet će 5. listopada 2022. godine prema rasporedu.