Ispravak datuma roka za Uvod u ie. lingvistiku

Ispit iz Uvod u ie. lingvistiku na prvom jesenskom roku održava se umjesto u

ponedjeljak 4. 9., u utorak  5. 9.2023.

Svi prijavljeni za 4.9.  mogu izići na ispitni rok 5. rujna.