Znanstveni kolokvij Pedeset godina feminističke lingvistike

Dana 15. rujna 2023. na Filozofskom će se fakultetu održati Međunarodni znanstveni kolokvij Pedeset godina feminističke lingvistike: odjeci u kulturi i društvu. Organiziraju ga profesorice Mislava Bertoša (Odsjek za lingvistiku) i Tatjana Pišković (Odsjek za kroatistiku).

Program kolokvija nalazi se na poveznici:

https://maia.ffzg.hr/att/2023/8/program-kolokvija-15-9-23.pdf