Smjernice za izradu diplomskog rada

Smjernice za izradu diplomskoga rada dostupne su na poveznici. Mole se studenti da se pridržavaju smjernica, a posebno datuma za predaju radova navedenih u dokumentu.