Daily Archives: 20.11.2019.

Virna Karlić – predavanja

U četvrtak, 21. studenog, docentica Virna Karlić zbog bolesti neće održati nastavu iz kolegija Morfosintaksa srpskog jezika i Pragmatika južnoslavenskih jezika.