Daily Archives: 12.12.2019.

Međunarodni studentski skup

Klub studenata južne slavistike A-302 organizira međunarodni studentski skup.

Poziv studentima i studenticama na sudjelovanje na međunarodnom studentskom skupu na
Filozofskom fakultetu u Zagrebu od 4. do 6. ožujka 2020. godine u nastavku.
Tema skupa su mostovi i veze na južnoslavenskom prostoru.

Poziv_mostovi