Daily Archives: 30.09.2020.

DIPLOMSKI STUDIJ: IDIOMATIKA I STILISTIKA HRVATSKOGA JEZIKA

Prof. Peti-Stantić moli sve studente koji se planiraju upisati na izborni kolegij Idiomatika i stilistika hrvatskoga jezika da joj se, zbog ograničenog broja mjesta na seminarima, obavezno jave elektronskom poštom čim prije, a najkasnije do petka, 2.10. 2020. Kolegij je izborni za studente diplomskoga studija južne slavistike, sastoji se od 2 sata predavanja i 2 sata seminara, nosi 5 bodova i sluša se s anglistima u terminima objavljenima na rasporedu (četvrtkom 8.45-10.15 i petkom 13.15-14.45). Oba termina su obavezna, jer su četvrtkom predavanja, a petkom seminari.