Daily Archives: 29.10.2020.

Obavijest za studente – COVID-19

Prema uputama Sveučilišta u Zagrebu, mole se studenti koji imaju simptome koji mogu upućivati na COVID-19, oni kojima je potvrđena zaraza te oni kojima je izrečena mjera samoizolacije da to jave na adresu covid19@ffzg.hr.
Obavijest se odnosi samo na studente koji su fizički boravili u prostoru Fakulteta.