Daily Archives: 22.03.2023.

Produženje roka za slanje radova za 10. broj časopisa Balkan Express

Klub studenata južne slavistike A-302 poziva sve zainteresirane da do 10. travnja 2023. pošalju radove za novi broj časopisa Balkan Express.

Tema ovoga broja je slobodna, ali radovi moraju biti povezani sa južnom slavistikom, tj. obrađivati južnoslavensko područje; povijest, jezikoslovlje, književnosti i kulture. Dakle, u obzir dolaze stručni znanstveni i seminarski radovi, pregledi i osvrti književnih djela, književni prijevodi i prijevodi znanstvenih radova. Jezik rada može biti bilo koji od južnoslavenskih jezika, pismo latinica ili ćirilica, opseg do 15 kartica teksta, a stil citiranja Harvardski.

Svi se radovi šalju u elektroničkom obliku na adresu e-pošte Kluba: klubstudenatajuzneslavistike@gmail.com

Za sva moguća dodatna pitanja i nejasnoće dostupni smo na istoj mail adresi.

*Uredništvo nije dužno objaviti sve pristigle radove.