Daily Archives: 20.05.2024.

Asistent Franko Burolo – obavijest

Asistent Franko Burolo u četvrtak 23. svibnja neće održavati nastavu ni konzultacije zbog službene odsutnosti, no ostaje dostupan putem e-maila fburolo@ffzg.hr. Nastava će, prema dogovoru sa studentima, biti nadoknađena u petak 7. lipnja u 15:30 (A-302).