Diplomski rad

Diplomski/magistarski rad prijavljuje se nakon odslušanog III. semestra Diplomskoga studija, a najkasnije do 1. svibnja u četvrtom semestru studija. Studenti sami biraju mentora i temu diplomskog rada te ih prijavljuju Odsjeku na posebnom obrascu (vidjeti dolje pod “Obrasci”). Za interdisciplinarne radove studenti moraju imati komentora i odobrenje teme drugoga odsjeka.

Alternativni oblik završnosti na jezično-književnom usmjerenju diplomskoga sveučilišnog studija južnoslavenskih jezika i književnosti je polaganje integralnog diplomskog ispita (pismeno i usmeno prema predviđenom planu). Ta je alternativa otvorena samo studentima koji pišu diplomski rad na drugoj studijskoj grupi.

Studenti su prilikom pisanja diplomskog/magistarskog rada, a svakako prije predaje završne verzije dužni pridržavati se priloženih Uputa za oblikovanje diplomskog/magistarskog rada te potpisati Izjavu o neplagiranju.

Obrasci:

  1. Molba odobrenje teme i imenovanje mentora/komentora diplomskog rada
  2. Molba odobrenje teme i imenovanje mentora/komentora jedinstvenog diplomskog rada u dvopredmetnoj kombinaciji studija (interdisciplinarni)
  3. Izjava o neplagiranju

Prilozi: