Diplomski rad

Diplomski/magistarski rad prijavljuje se nakon odslušanog III. semestra Diplomskoga studija, a najkasnije do 1. svibnja u četvrtom semestru studija. Studenti sami biraju mentora i temu diplomskog rada te ih prijavljuju Odsjeku na posebnom obrascu (vidjeti dolje pod “Obrasci”). Za interdisciplinarne radove studenti moraju imati komentora i odobrenje teme drugoga odsjeka.

Alternativni oblik završnosti na jezično-književnom usmjerenju diplomskoga sveučilišnog studija južnoslavenskih jezika i književnosti je polaganje integralnog diplomskog ispita (pismeno i usmeno prema predviđenom planu). Ta je alternativa otvorena samo studentima koji pišu diplomski rad na drugoj studijskoj grupi.

Studenti su prilikom pisanja diplomskog/magistarskog rada, a svakako prije predaje završne verzije dužni pridržavati se priloženih Uputa za oblikovanje diplomskog/magistarskog rada te potpisati Izjavu o neplagiranju.


PREDAJA DIPLOMSKOG/MAGISTARSKOG RADA

Konačna verzija rada je verzija koju je odobrio mentor i koju student predaje kako bi pristupio obrani rada pred komisijom. Na prijedlog komisije konačna se verzija može doraditi nakon obrane.
Studenti koji žele diplomirati do kraja ljetnog semestra tekuće akademske godine (do sredine srpnja) konačnu verziju rada moraju predati mentoru do 15. lipnja. Studenti koji žele diplomirati do kraja tekuće akademske godine (do kraja rujna) konačnu verziju rada moraju predati mentoru najkasnije do 15. srpnja.
Završnu verziju diplomskog/magistarskog rada studenti su dužni predati u roku od 30 dana nakon obrane rada.


Obrasci:

  1. Molba odobrenje teme i imenovanje mentora/komentora diplomskog rada
  2. Molba odobrenje teme i imenovanje mentora/komentora jedinstvenog diplomskog rada u dvopredmetnoj kombinaciji studija (interdisciplinarni)
  3. Izjava o neplagiranju

Prilozi: