Izvanredni ispitni rok

Izvanredni ispitni rok u zimskom semestru ak. godine 2020/2021. održat će se od 30. studenog do 11. prosinca 2020.

● dr. sc. Ivica Baković, doc.
utorak, 1.12.2020. – 14-15:30 (uživo u B-210, online na Omegi, uz najavu na ibakovic@ffzg.hr) 

● dr. sc. Marijana Bijelić, doc.
ponedjeljak 7.12.2020. 14-15:30 (uživo u C20, online na Omegi, najava na mbijelic@ffzg.hr) 

● dr. sc. Dubravka Bogutovac, poslijedokt.
srijeda, 09.12.2020. U 11 sati, online, najava na e-mail dbogutov@ffzg.hr 

● Simona Gotal, ug. lekt.
četvrtak, 10.12.2020. u 14.00 (online, najava na e-mail: sgotal@ffzg.hr) 

● dr. sc. Evelina Grozdanova, ug. lekt.
četvrtak, 03.12.2020. u 11 sati (uživo u C-020, online na Omegi, najava na e-mail egrozdan@ffzg.hr) 

● dr. sc. Virna Karlić, doc.
petak, 11.12.2020. u 11 sati, online, najava putem e-maila virnakarlic@gmail.com 

● dr. sc. Zvonko Kovač, red. prof.
petak, 4.12.2020. u 13:00 sati, online, najava na e-mail zkovac@ffzg.hr

● dr. sc. Ivana Latković, doc.
srijeda, 9.12.2020. u 10 sati, online (najava na e-mail ilatkovi@ffzg.hr) 

● dr. sc. Anita Peti-Stantić, red. prof.
srijeda, 2.12.2020. online na Omegi za sve kolegije, obavezna najava pute e-maila tjedan dana prije i prijava kroz ISVU sustav

● dr. sc. Borjana Prošev-Oliver, v. lekt.
četvrtak, 10.12.2020. u 9 sati, najava na b.prosev@yahoo.com 

● dr. sc. Jelena Tušek, poslijedokt.
ponedjeljak 7.12.2020 u 18.30 (najava na jtusek@ffzg.hr)

● dr. sc. Ana Vasung, doc.
srijeda, 9.12.2020. u 9.30 sati, online ili uživo (prema dogovoru); najava na e-mail avasung@ffzg.hr