dr. sc. Ana Vasung

docentica
Predstojnica Katedre za bugarski jezik i književnost

Katedra za bugarski jezik i književnost

Soba: C-020
Telefon: 01/4092-253
E-mail: avasung@ffzg.hr

Konzultacije: srijedom od 12.30 do 14 sati


Ana Vasung rođena je 1982. u Zagrebu, diplomirala na Odsjeku za južnoslavenske jezike i književnosti i Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Od 2008. zaposlena kao znanstvena novakinja – asistentica na projektu Književni, jezični i kulturološki aspekti hrvatsko-makedonskih odnosa (voditelj prof. dr. sc. Borislav Pavlovski). Na Katedri za bugarski jezik i književnost pri Odsjeku za južnoslavenske jezike i književnosti sudjeluje u nastavi bugarskoga jezika i kulture na preddiplomskom studiju te prevođenja i frazeologije južnoslavenskih jezika na diplomskom studiju. Doktorirala je 2015. godine na temu Bugarski i hrvatski priložni frazemi s prostornim i vremenskim značenjem pod mentorstvom prof. dr. sc. Željke Fink-Arsovski i komentorstvom prof. dr. sc. Emilije Nedkove sa Sveučilišta u Ruseu, Bugarska. Bila je suradnica na projektima Animalistički frazemi u slavenskim jezicima 2013. godine i Mogućnosti leksikografske obrade animalističkih frazema u slavenskim jezicima 2014. godine (voditeljica prof. dr. sc. Ivana Vidović Bolt). Od 2014. godine uključena je u četverogodišnji znanstvenoistraživački projekt Hrvatske naklade za znanost Komparativnoslavističke lingvokulturne teme (voditeljica prof. dr. sc. Neda Pintarić). Sudjelovala je na konferencijama u Hrvatskoj i inozemstvu i usavršavala se na Sveučilištima u Bugarskoj (Sofija, Plovdiv). Područja interesa: frazeologija, leksikologija, lingvokulturologija, teorija prijevoda, kognitivna lingvistika.

Bibliografija