dr. sc. Dubravka Bogutovac

poslijedoktorandica 

Katedra za srpsku i crnogorsku književnost

Soba: B 219
Telefon: 01 4092 117
E-mail: dbogutov@ffzg.hr 

Konzultacije: ponedjeljkom od 14.30 do 15:30


Dubravka Bogutovac rođena je u Sisku 24. travnja 1981. godine. Nakon završene Opće gimnazije u Županji upisala je studij kroatistike i slavistike (srpski i bugarski jezik i književnost) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te diplomirala 2007. godine. Zaposlena je kao asistentica na Odsjeku za južnoslavenske jezike i književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od akademske godine 2009/2010. Zadužena je za izvođenje nastave iz područja srpske književnosti na Katedri za srpsku i crnogorsku književnost (održava kolegije Uvod u studij srpskog jezika, književnosti i kulture, Srpska poezija 19. vijeka, Srpska pripovijetka 19. vijeka, Srpska drama). Za vrijeme Poslijediplomskog doktorskog studija književnosti, kulture, izvedbenih umjetnosti i filma na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu bila je na stipendijskim boravcima u Beogradu i Novom Sadu. Dotorirala je 2016. godine (“Rana proza Svetislava Basare od autoreferencijalnosti teksta do simulacije zbilje”) pod mentorstvom prof. dr. Dušana Marinkovića i prof. dr. Save Damjanova.

Bibliografija