dr. sc. Marijana Bijelić

docentica
zamjenica pročelnika Odsjeka za južnoslavenske jezike i književnosti

Katedra za bugarski jezik i književnost

Soba: C-020
Telefon: 01/4092-253
E-mail: mbijelic@ffzg.hr

Konzultacije:
ponedjeljkom od 17 do 18, utorkom od 18:30 do 19 i srijedom 18:30 do 19 sati


Marijana Bijelić je rođena 1978. Godine u Dubrovniku gdje je završila Osnovnu školu “Marin Držić”. 1997. maturirala je u Gimnaziji “Dubrovnik”, smjer opća gimnazija. 1999. upisala je studij kroatistike i slavistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Kao studentica objavljuje prijevode iz bugarske književnosti i pohađa zimske i ljetne škole bugarskog jezika, književnosti i kulture u Bugarskoj. 2005. diplomirala je s temom Mikropoetski i makropoetski stilistički postupci u romanu „Travnička hronika“ Ive Andrića. Od studenog 2005. g. zaposlena je kao znanstvena novakinja na projektu Interkulturna povijest književnosti (voditelj prof. dr. Zvonko Kovač). Kao znanstvena novakinja drži kolegije iz bugarske književnosti na Odsjeku za južnoslavenske jezike i književnosti i objavljuje radove s bugarističkim i poredbenoslavističkim temama. 2006. godine upisuje Postdiplomski studij književnosti, kulture, izvedbenih umjetnosti i filma na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U svibnju i lipnju 2008. koristi CEEPUS stipendiju na Sofijskom sveučilištu „Sveti Kliment Ohridski“. Za vrijeme trajanja stipendije sudjeluje i na Jubilarnom simpoziju povodom 35. godišnjice Katedre za opću i poredbenu povijest Velikotrnovskog sveučilišta Sveti Sveti Ćiril i Metod. 20.12.2011. godine obranila je doktorsku disertaciju s temom Žrtvovanje kao strukturni model „septembarske književnosti“ u okviru bugarske književne avangarde. U svibnju 2013. godine koristila u sklopu programa Erasmus boravila je na sveučilištu Neofit Rilski u Blagoevgradu gdje je održala i četiri predavanja.

Bibliografija