dr. sc. Virna Karlić

docentica
Predstojnica Katedre za srpsku i crnogorsku književnost

Katedra za srpsku i crnogorsku književnost

Soba: B-219
Telefon: 01/4092-117
E-mail: virnakarlic@gmail.com

Konzultacije: petkom od 10 do 11:00
Skype: https://join.skype.com/lLATocQg12Tb
Konzultacije uživo (uz prethodnu najavu e-mailom): petkom od 11:30 do 12:30


Virna Karlić rođena je u Rijeci 1985. godine. Završila je studij južnoslavenskih jezika i književnosti te etnologije i kulturne antropologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2008. godine zaposlena je kao znanstvena novakinja na Odsjeku za južnoslavenske jezike i književnosti. Uz angažman na projektu Književni, jezični i kulturološki aspekti hrvatsko-makedonskih odnosa pod vodstvom dr. sc. Borislava Pavlovskog, izvodi nastavu iz srbističkih jezikoslovnih kolegija. Akademske godine 2008./2009. upisala je Poslijediplomski doktorski studij lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 2013. godine suradnica je na projektu Hrvatski književno-kulturni identitet u tranziciji / regionalnom kontekstu (aspekti hrvatsko-srpskog kulturnog dijaloga) pod vodstvom dr. sc. Dušana Marinkovića. Doktorirala je 2014. godine (“Određenost i neodređenost u srpskom i hrvatskom jeziku”) pod mentorstvom prof. dr. Ive Pranjkovića i prof. dr. Milivoja Alanovića.

 

Bibliografija