Ispiti kod prof. dr. Zvonka Kovača

Prof. dr. sc. Zvonko Kovač, prema odluci o. d. prodekana dr. sc. Pavline, za studente koji završavaju preddiplomski studij i prijavili su ispite za treći ispitni rok 24. rujna, objavljuje dodatni ispitni rok za 21. rujna 2020. Studenti iz kolegija Poredbene analize trebaju završiti svoje seminarske radove najkasnije do 19. rujna. Za sve ostale studente i kolegije ostaje treći ispitni rok 24. rujna. Usmeni ispiti održavat će se prema dogovoru s pojedinim studentima.