Obavijest

Ivica Baković danas, 10.4. neće održati nastavu zbog bolesti. Termin nadoknade će se dogovoriti sa studentima naknadno.