Predstavljanje izdanja Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu

U organizaciji Odsjeka za kroatistiku, u četvrtak 14. ožujka 2024. u 12,30 U D-IV dr. sc. Jasmin Hodžić, ravnatelj Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu te članice Instituta dr. sc. Erma Ramić-Kunić i MA Elmira Resić predstavit će Institut i izdanja Instituta (popis u nastavku obavijesti).

Izabrana izdanja Instituta za jezik UNSA

 1. Mehmed Kardaš, Jezik i grafija srednjovjekovne bosanske epigrafike, Radovi XIX, Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo, 2015. 247 str.
 2. Erma Ramić-Kunić (prir.) Čajničko četveroevanđelje, bosanski rukopis s kraja 15. stoljeća, Posebna izdanja XXVI, Urednik i stručni savjetnik: Lejla Nakaš. Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo, 2017. 400 str.
 3. Lejla Nakaš (prir.) Divoševo evanđelje. Studija i kritičko izdanje teksta, Posebna izdanja XXXI, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo 2018. 499 str.
 4. Erma Ramić-Kunić, Čajničko četveroevanđelje tekstološko istraživanje, Univerzitet u Sarajevu, Radovi XXVII, Institut za jezik, Sarajevo 2021.
 5. Eli Tauber (prir.), Jevrejskošpanski jezik u Bosni i Hercegovini, Posebna izdanja XVI, Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo, Jevrejsko kulturno-prosvjetno i humanitarno društvo „La Benevolencija“, 2015. 432 str.
 6. Edina Solak, Rasprave o jeziku u Bosni i Hercegovini od 1850. do 1914. godine. Sociolingvistički pristup, Posebna izdanja XX, Institut za jezik, Sarajevo, 2014. 278 str.
 7. Adnan Kadrić, Kontrastivna metoda u opisu bosanskog i turskog jezika u 19. stoljeću: Bilingvalna gramatika Bosanski turski učitelj Ibrahima Edhema Berbića, Radovi XXI, Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, 2018. 270 str.
 8. Alen Kalajdžija, Predstandardni idiom bosanske alhamijado literature, Radovi XXIV, Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo 2019. 306 str.
 9. Bičević, Sumeja i Sakić, Amir (prir), Bosanske elifnice (Ibrahim Užičanin, Ibrahim Edhem Berbić i Ibrahim Smajić Seljubac), ur. Adnan Kadrić i Alen Kalajdžija; suizdavaštvo Instituta za jezik UNSA i Orijentalnog instituta UNSA. Sarajevo 2023.
 10. Ibrahim Čedić (ur.) Simpozij o bosanskom jeziku (zbornik radova), Posebna izdanja X, Institut za jezik u Sarajevu, 1999. 265 str.
 11. Alen Kalajdžija (ur.) Zbornik radova. Drugi simpozij o bosanskom jeziku – istraživanje, normiranje i učenje bosanskog jezika – dosadašnji rezultati, potrebe i perspektive. Sarajevo, 12–13. mart 2015, Posebna izdanja XXIV, Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo, 2016. 662 str.
 12. Alen Kalajdžija (ur.) Treći simpozij o bosanskom jeziku – zbornik radova, Posebna izdanja XXXII, Sarajevo, 20˗21. maj 2021, Univerzitet u Sarajevu Institut za jezik, Sarajevo, 2022., 642 str.
 13. Alen Kalajdžija (ur.) Zbornik radova Alija Isaković i bosanski jezik, Posebna izdanja XXX, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo 2018. 413 str.
 14. Jasmin Hodžić, Aida Kršo, Haris Ćatović, Bosanski akcenatski priručnik, Priručnici XIII, Institut za jezik, Sarajevo, 2020. 294 str.
 15. Zenaida Karavdić, Bibliografija radova o bosanskom jeziku, Radovi XXVI, Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo 2021. 445 str.