Semantika južnoslavenskih jezika – početak nastave

Nastava iz kolegija Semantika južnoslavenskih jezika započet će 16. studenoga. Za sva pitanja studenti se mogu javiti na jtusek@ffzg.hr.