Filološke studije

Filološke studije slavistički je časopis iz područja humanističkih znanosti. Nastao je kao rezultat međusveučilišne suradnje Filološkog fakulteta Permskog državnog sveučilišta, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani, Instituta za makedonsku književnost koji djeluje u sastavu Sveučilišta „Sv. Kiril i Metodij“ u Skopju i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Filološki studiji donosi bogat spektar znanstveno-istraživačkih radova iz humanističkih znanosti (filozofija, književnost, povijest, lingvistika) u rubrikama: Filozofsko-kulturološki problemi, Povijest i Filologija, Jezik u povijesno-kulturološkom kontekstu (poredbeni aspekt), Suvremeno društvo u kulturi, jeziku i književnosti, Glotodidaktika, Jezikoslovlje i Recenzije, Informacije.

Objavljuje se jednom godišnje u dva toma na engleskom, makedonskom, ruskom, slovenskom, hrvatskom i srpskom.

Svi brojevi časopisa dostupni su na https://journals.ukim.mk/index.php/philologicalstudies/ i na Portalu znanstvenih časopisa Republike Hrvatske Hrčak