Monthly Archives: September 2017

OBAVIJEST O SASTANKU SA STUDENTIMA PRVE GODINE PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG STUDIJA JUŽNE SLAVISTIKE

Sastanak nastavnika sa studentima prve godine preddiplomskog studija južne slavistike održat će se u srijedu, 4. listopada 2017. godine u 11.00 u dvorani A-118. Mole se svi studenti upisani u studij južne slavistike da dođu na sastanak.

Sastanak sa novoupisanim studentima diplomskog studija južne slavistike održat će se u srijedu, 4. listopada 2017. godine u 12.00 u dvorani A-118.

Uz to, pozivamo i sve ostale studente preddiplomskog i diplomskog studija koji žele razjasniti bilo kakve nedoumice vezane uz studij, uvjete, upisivanje kolegija i slično, da dođu na sastanak 4. listopada 2017. u 12.30. u dvorani A-118.

Redovita nastava će, kao što je objavljeno na stranici Filozofskog fakulteta, započeti u ponedjeljak, 9. listopada 2017. prema rasporedu.

Veselimo se novoj akademskoj godini i druženju s vama!

DEKANSKI ROK

 • dr. sc. Anita Peti-Stantić – 27.9.2017. u 8.30 u B-218
 • dr. sc. Ivica Baković – 26.9.2017. u 12.30 u A-302 (pismeni); 26.09.2017. u 14.00 u B-210 (usmeni)
 • dr. sc. Borislav Pavlovski – 26.9.2017. u 12.30 u A-302
 • ugovorna lektorica Meta Klinar – 26.9.2017. u 12.00 u A-306 (dogovor potvrditi mailom)
 • dr. sc. Virna Karlić – 25.9.2017. u 15.30 u A-302
 • dr. sc. Ivana Latković – 25.9.2017. u 10.00 u B-209
 • viša lektorica dr. sc. B. P. Oliver – 27.9.2017. u 10.00 u B-210
 • ugovorna lektorica Evelina Grozdanova – 29.9.2017. u 14.00 u A-302
 • dr. sc. Zvonko Kovač – 28.9.2017. u 14.00 u B-209
 • dr. sc. Ana Vasung – 29.9.2017. u 9.30 u C-020
 • asistentica Jelena Tušek – 27.9.2017. u 9.30 u B-218
 • dr. sc. Marijana Bijelić – 28.9.2017. u 15.30 u C-020
 • dr. sc. Dubravka Bogutovac – 25.9.2017. u 15.30 u A-302
 • lektorica Ines Cebović – 26.9.2017. u 17.00 u B-210