Prvi hrvatsko-bugarski slavistički susret

Prvi hrvatsko-bugarski slavistički susret Suvremeni bugarski jezik i književnost u poredbeno-slavističkom i interdisciplinarnom kontekstu, Jubilarni znanstveni skup održat će se na Filozofskom fakultetu 23. i 24. listopada 2015. povodom 20 godina Studija slavistike, odnosno Studija južne slavistike, novog Studija južnoslavenskih jezika i književnosti, kao i 10 godina od osnivanja Katedre za bugarski jezik i književnost i Katedre za poredbenu povijest južnoslavenskih jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Program skupa