Izborni kolegiji: zimski semestar 2023./2024. (diplomski studij)

U zimskom semestru ak. god. 2023./2024. studentima svih smjerova diplomskog studija Lingvistike nude se sljedeći izborni kolegiji (sve kolegije mogu upisati i studenti s drugih odsjeka):

Napomena: neki od navedenih kolegija obvezni su na pojedinačnim smjerovima te za njihov upis vrijede posebna pravila.

Analiza diskursa (5 ECTS-a, 2P+1S)
Za upis kolegija nema uvjeta

E-leksik (5 ECTS-a, 2P+1S)
Za upis kolegija nema uvjeta

Indoeuropska fonologija (5 ECTS-a, 2P+1S)
Za upis kolegija nema uvjeta

Indoeuropska mitologija (5 ECTS-a, 2P+1S)
Kolegij se ne izvodi akademske godine 2023./2024.
Za upis kolegija nema uvjeta, ali se preporučuje prethodno slušanje nekog indoeuropeističkog kolegija (Indoeuropska lingvistika, Uvod u indoeuropsku lingvistiku, Indoeuropska fonologija i sl.)

Indoeuropski jezični tečaj: albanski I (3 ECTS-a, 1P+1S)
Kolegij se ne izvodi do daljnjeg.

Indoeuropski jezični tečaj: staroirski I (3 ECTS-a, 1P+1S)
Za upis kolegija nema uvjeta
Kolegij je uvjet za upis kolegija Indoeuropski jezični tečaj: staroirski II

Jezici, kulture i identiteti mladih (5 ECTS-a, 2P+1S)
Za upis kolegija nema uvjeta

Jezične tehnologije (5 ECTS-a, 2P+1S)
Za upis kolegija nema uvjeta

Jezični poremećaji (5 ECTS-a, 2P+1S)
Za upis kolegija nema uvjeta

Jezik u javnoj i interpersonalnoj komunikaciji (5 ECTS-a, 2P+1S)
Za upis kolegija nema uvjeta

Kognitivna sintaksa i semantika (5 ECTS-a, 2P+1S)
Za upis kolegija nema uvjeta

Metode psiholingvističkih istraživanja 1 (5 ECTS-a, 2P+1S)
Za upis kolegija nema uvjeta
Kolegij je uvjet za upis kolegija Metode psiholingvističkih istraživanja 2

Odabrane teme iz sociosemiologije i sociosemiotike (5 ECTS-a, 2P+1S)
Za upis kolegija nema uvjeta

Poredbena gramatika indoeuropskih jezika – armenski (5 ECTS-a, 2P+1S)
Za upis kolegija nema uvjeta, ali se preporučuje prethodno slušanje nekog indoeuropeističkog kolegija (Indoeuropska lingvistika, Uvod u indoeuropsku lingvistiku, Indoeuropska fonologija i sl.).
Napomena: Tema kolegija vrijedi samo za ak. godinu 2023./2024. Sljedeće ak. godine (2024./2025.) tema kolegija bit će hetitski jezik, a 2025./2026. srednjovelški jezik.

Statističke metode u lingvistici (5 ECTS-a, 2P+1S)
Za upis kolegija nema uvjeta

Uvod u tipologiju (5 ECTS-a, 2P+1S)
Za upis kolegija nema uvjeta

Znakovi u komunikaciji (5 ECTS-a, 2P+1S)
Za upis kolegija nema uvjeta

Sve dodatne informacije o kolegijima (izvodači, silabi, itd.) mogu se naći u ECTS Informacijskom paketu (“Theti”) diplomskog studija Lingvistika. Popis svih odsječkih kolegija na jednom mjestu dostupan je na sljedećoj povezici (tab Predmeti).