Nastavnici

Dr. sc. Ranko Matasović, redoviti profesor u trajnom zvanju
Katedra za poredbenu lingvistiku
Ured: B004
Telefonski broj: 01/ 4092-047
e-mail adresa: rmatasov@ffzg.unizg.hr
Vrijeme primanja: četvrtkom od 9.30 do 10.30 sati


Dr. sc. Marko Tadić, redoviti profesor u trajnom zvanju
Katedra za algebarsku i računalnu lingvistiku
Ured: B024
Telefonski broj: 01/ 4092-066
e-mail adresa: mtadic@ffzg.unizg.hr
Vrijeme primanja: srijedom od 10 do 11 sati


Dr. sc. Vlasta Erdeljac, redovita profesorica u trajnom zvanju
Katedra za primijenjenu lingvistiku
Ured: B003
Telefonski broj: 01/ 4092-046
e-mail adresa: verdelja@ffzg.unizg.hr
Vrijeme primanja: ponedjeljkom od 15.30 do 16.30 sati


Dr. sc. Ida Raffaelli, redovita profesorica u trajnom zvanju
Katedra za opću lingvistiku
Ured: B024
Telefonski broj: 01/ 4092-066
e-mail adresa: iraffael@ffzg.unizg.hr
Vrijeme primanja: po dogovoru uz prethodnu najavu mailom


Dr. sc. Mislava Bertoša, redovita profesorica
Katedra za semiologiju
Ured: B005
Telefonski broj: 01/ 4092-048
e-mail adresa: mbertosa@ffzg.unizg.hr
Vrijeme primanja: petkom od 17 do 18 sati


Dr. sc. Mate Kapović, redoviti profesor
Katedra za poredbenu lingvistiku
Ured: B004
Telefonski broj: 01/ 4092-047
e-mail adresa: mkapovic@ffzg.unizg.hr
Vrijeme primanja: petkom od 9.45 do 10.15 te od 12.30 do 13.00 sati


Dr. sc. Marin Andrijašević, docent
Katedra za semiologiju
Ured: B005
Telefonski broj: 01/ 4092-048
e-mail adresa: andrijasevic.marin@yahoo.fr
Vrijeme primanja: srijedom od 12.30 do 13.15 sati


Dr. sc. Božo Bekavac, docent
Katedra za algebarsku i računalnu lingvistiku
Ured: B024
Telefonski broj: 01/ 4092-066
e-mail adresa: bbekavac@ffzg.unizg.hr
Vrijeme primanja: četvrtkom od 14 do 15 sati


Dr. sc. Krešimir Šojat, docent
Katedra za algebarsku i računalnu lingvistiku
Ured: B323
Telefonski broj: 01/ 4092-063
e-mail adresa: kresimir.sojat@ffzg.unizg.hr
Vrijeme primanja: petkom od 8.30 do 9.30 sati


Dr. sc. Ivana Simeon, viša predavačica
Katedra za primijenjenu lingvistiku
Ured: B302
Telefonski broj: 01/ 4092-142
e-mail adresa: isimeon@ffzg.unizg.hr
Vrijeme primanja: utorkom od 16 do 17 sati


Dr. sc. Daniela Katunar, docentica
Katedra za opću lingvistiku
Ured: B024
Telefonski broj: 01/ 4092-066
e-mail adresa: dkatunar@ffzg.unizg.hr
Vrijeme primanja: utorkom od 10.30 do 11.30 sati


Dr. sc. Martina Sekulić Sović, docentica
Katedra za primijenjenu lingvistiku
Ured: B003
Telefonski broj: 01/ 4092-046
e-mail adresa: msekulic@ffzg.unizg.hr
Vrijeme primanja: ponedjeljkom od 13 do 14 sati


Dr. sc. Matea Filko, viša asistentica
Katedra za algebarsku i računalnu lingvistiku
Ured: B302
Telefonski broj: 01/ 4092-142
e-mail adresa: matea.filko@ffzg.unizg.hr
Vrijeme primanja: srijedom od 10 do 11 sati ili prema dogovoru e-poštom


Dr. sc. Davor Krsnik, vanjski suradnik
Katedra za opću lingvistiku
Ured: B005
Telefonski broj: 01/ 4092-048
e-mail adresa: dkrsnik@ffzg.unizg.hr
Vrijeme primanja: prema dogovoru