Računalna lingvistika

HODOGRAM STUDIJA

Studij omogućuje studentima dublji uvid u područje računalne lingvistike tj. uporabu računala u obradi prirodnoga jezika. Cilj mu je osposobiti jezikoslovne stručnjake koji će istodobno biti kompetentni u području računalne obrade jezičnih podataka ponajprije za potrebe znanstvenoistraživačkih i nastavnih ustanova koje se bave takvim vrstama p(r)oučavanja, ali i informatičkih, leksikografskih, novinskih, dokumentalističkih, arhivskih, knjižničnih ustanova i tvrtki te ostalih ustanova u kulturi i znanosti gdje se pojavljuje potreba za (računalno)jezikoslovnim obradama teksta.

Obavezni predmeti

• LI2321: Jezične tehnologije
• LI2322: Odabrana poglavlja iz algebarske lingvistike
• LI2323: Statističke metode u lingvistici
• LI2324: Prevoditelj i računalo

Unutarnji izborni predmeti

• LI2301: Znakovi u komunikaciji
• LI2302: Mentalni leksikon
• LI2303: Analiza diskursa
• LI2304: Znakovi u društvu
• LI2331: Jezik u javnoj i interpersonalnoj komunikaciji
• LI2332: Razvoj i učenje jezika
• LI2333: Jezični poremećaji
• LI2334: Semantika razumijevanja
• LI2341: Kognitivna sintaksa i semantika
• LI2323: Statističke metode u lingvistici
• LI2344: Kognitivni modeli semantičkih promjena
• Ovisnosna gramatika
• Značenje u jeziku
• Odabrane teme iz sociosemiologije i sociosemiotike
• Akcentologija I
• Akcentologija II
• Jezici, kulture i identiteti mladih
• izborni predmeti diplomskoga studija koji se održavaju u upisanoj akademskoj godini
• LI141x: Tečaj indoeuropskoga jezika
o LI141a: Tečaj sanskrta
o LI141b: Tečaj grčkoga
o LI141c: Tečaj latinskoga
o LI141d: Tečaj staroslavenskoga
o LI141e: Tečaj litavskoga
o LI141f: Tečaj albanskoga
• LI142x: Tečaj neindoeuropskoga jezika
o LI142a: Tečaj turskoga
o LI142b: Tečaj madžarskoga
o LI142c: Tečaj japanskoga
o LI142d: Tečaj kineskoga
o LI142e: Tečaj arapskoga

Vanjski izborni predmeti

U Diplomskome studiju lingvistike vanjski izborni predmeti mogu se odabrati iz ponude predmeta s ostalih studijskih grupa Filozofskoga fakulteta i/li Sveučilišta u Zagrebu.

Načelna struktura studija
Semestar Predmet I. Predmet II. Predmet III.
 7. LI2321 IU/IV IU/IV
 8. LI2322 IU/IV IU/IV
 9. LI2323 IU/IV
 10. LI2324 Diplomski rad

Svaki predmet načelno donosi 5 bodova. Izrada i obrana dipomskog rada obuhvaća 15 bodova. Studentska je obveza prikupiti ukupno 60 bodova. Od pet izbornih predmeta (s ukupno 25 bodova) student najmanje 1 a najviše 3 (5-15 bodova) odabire između predmeta ponuđenih na ostalim smjerovima diplomskog studija lingvistike: od tih predmeta bar jedan mora biti sa smjera kognitivna lingvistika. Preostala 2 do 4 predmeta (10-20 bodova) odabiru se iz ponude Fakulteta i/li Sveučilišta, u dogovoru sa studijskim mentorom.