ISPITNI ROKOVI Odsjeka za lingvistiku 2023-2024

Ispitni rokovi za ak. god. 2023./2024. Odsjeka za lingvistiku

Prof. dr. sc. Marko Tadić

Doc. dr. sc. Krešimir Šojat:

Kolegiji: Algebarska lingvistika, Morfologija, Korpusna lingvistika, Jezične tehnologije

Sintaksa, E-leksik, Ovisnosna gramatika

2024-06-12

2024-06-19

2024-06-26

2024-07-03

 

2024-09-04

2024-09-11

2024-09-18

Uvijek srijedom u 11:00 u A113.

 


Prof.dr.sc
. Vlasta Erdeljac

Doc. dr. sc. Martina Sekulić Sović

Jezični poremećaji, Učenje i razvoj jezika, Metode psiholingvističkih istraživanja 1 i 2, Uvod u psiholingvistiku i Mentalni leksikon

Ljetni ispitni rok:

10. 06. u 13 sati, A113

21. 06. u 13 sati, A113

 

Jesenski ispitni rok:

05. 09. u 13 sati, A113

19. 09. u 13 sati, A113

I prema dogovoru na msekulic@ffzg.hr

 

Prof. dr. sc. Ida Raffaelli:

OBAVEZNA NAJAVA MAILOM 2 DANA PRIJE ZA SVE ROKOVE!

Temelji kognitivne lingvistike i Kognitivna lingvistika

utorak, 11 lipnja u 10 sati

četvrtak, 27. lipnja u 10 sati

utorak, 12. srpnja u 11 sati, sve u B-024

 

utorak, 03. rujna, u 10 sati

utorak, 17. rujna u 10 sati, sve u B-024

 

Semantika

utorak, 11 lipnja u 10 sati

četvrtak, 27. lipnja u 10 sati

utorak, 09. srpnja u 10 sati, sve u B-024

 

utorak, 03. rujna, u 10 sati

utorak, 17. rujna u 10 sati, sve u B-024

 

 

Kognitivna sintaksa i semantika

utorak, 11 lipnja u 10 sati

četvrtak, 27. lipnja u 10 sati

utorak, 12. srpnja u 11 sati, sve u B-024

 

utorak, 03. rujna, u 10 sati

utorak, 17. rujna u 10 sati, sve u B-024

 

Kognitivni modeli semantičkih promjena

utorak, 11 lipnja u 10 sati

četvrtak, 27. lipnja u 10 sati

utorak, 12. srpnja u 11 sati, sve u B-024

 

utorak, 03. rujna, u 10 sati

utorak, 17. rujna u 10 sati, sve u B-024

 

Doc. dr. sc. Marin Andrijašević

Kako bi se što manje čekalo, potrebno se prethodno javiti mailom radi dobivanja točnog vremena odgovaranja za sve rokove!

Termini ispita u ljetnom roku

Uvod u semiologiju

Odabrane teme iz sociosemiologije i sociosemiotike

Značenja u jeziku

Uvod u povijest lingvističkih teorija

utorak, 11., 25. lipnja i 9. srpnja 2024. od 11.30 sati, u B-005

Termini ispita u jesenskom roku

Uvod u semiologiju

Odabrane teme iz sociosemiologije i sociosemiotike

Značenja u jeziku

Uvod u povijest lingvističkih teorija

srijeda, 4. rujna i 17. rujna 2024. od 13.15 sati, u B-005

 

doc. dr. sc. Božo Bekavac

ljetni ispitni rok:

10.06.2024. u 13 h- 1. termin ljetnog ispitnog roka za studente preddipl. i dipl. studija

18.06.2024. u 13 h- 2. termin ljetnog ispitnog roka za studente preddipl. i dipl. studija

26.06.2024. u 13 h- 3. termin ljetnog ispitnog roka za studente preddipl. i dipl. studija

 

jesenski ispitni rok:

04.09.2024. u 13 h- 1. termin jesenskog ispitnog roka za studente preddipl. i dipl. studija

10.09.2024. u 13 h- 2. termin jesenskog ispitnog roka za studente preddipl. i dipl. studija

20.09.2024. u 13 h- 3. termin jesenskog ispitnog roka za studente preddipl. i dipl. studija

Svi ispiti su u B-024:

Ustroj umjetnih jezika
Odabrana poglavlja iz algebarske
Prepoznavanje obavijesti u tekstu
Statističke metode u lingvistici

 

Dorijana Kavčić

rokovi za Hrvatske znakovne jezike :

Ljetni
12. i 29. lipnja, 3. srpnja
Jesenski
4., 11. i 18. rujna

Svi u 8:30 u A101.

 

 Prof. dr.  sc. Mate Kapović:

Fonologija, Ie. Fonologija, Ie. Morfologija – A-113

SRI 12. lipnja, 19. lipnja, 26. lipnja 9h

SRI 4. rujna, 11. rujna, 18. rujna 9h

 

Generativna gramatika i Jezični praktikum:

12. lipnja, 19. lipnja, 3. srpnja u 11 sati u A113

4. rujna, 11. rujna, 18. rujna u 11 sati u A113

 

Prof. dr. sc. Ranko Matasović

1. Indoeuropska lingvistika, 2. Uvod u indoeuropsku lingvistiku, 3. Indoeuropska mitologija, 4. Indoeuropeističko čitanje latinskih tekstova, 5. Jezici svijeta, 6. Staroirski, 7. Staroirski tečaj, 8. Poredbena gramatika indoeruopskih jezika – staroarmenski, 9. Poredbena gramatika indoeuropskih jezika – srednjovelški, 10. Poredbena gramatika indoeuropskih jezika – hetitski, 11. Litavski tečaj, 12. Čitanje staroirskih tekstova

– svi ispiti održavaju se u A-113

Ljetni rok 2023./2024.

13. lipnja (četvrtak) u 9 sati

27. lipnja (četvrtak) u 9 sati

04. srpnja (četvrtak) u 9 sati

 

Jesenski rok 2023./2024.

29. kolovoza (četvrtak) u 9 sati

16. rujna (ponedjeljak) u 9 sati

19. rujna (četvrtak) u 9 sati

 

Prof. dr. sc. Anita Skelin Horvat

Semantika razumijevanja i Jezici, kulture i identiteti mladih

Ljetni: 10. 6. 2024.

24. 6. 2024.

8. 07. 2024.

 

Jesenski: 30.8. 2024.

9. 09. 2024.

16. 9. 2024.

sve u 10 sati u B- 323

 

doc. dr. sc. Daniela Katunar

Semantička tipologija, Uvod u semantiku, Lingvistika i njezini dijalekti

Ljetni ispitni rok: 12. 6., u 11 sati,  21. 6., i 4. 7., u 12 sati, B024

Jesenski ispitni rok: 5. 9., 18. 9., u 10 sati

 

Doc. dr. sc. Ivana Simeon

Opća lingvistika, Uvod u opću lingvistiku, Uvod u primijenjenu lingvistiku, Etika govorenja, Primijenjena lingvistika, Prevoditelj i računalo:

Ljetni ispitni rok:

14. i 28. lipnja 2024. u 17 sati u A-113

Za studente koji imaju koliziju s rokovima bit će organiziran još jedan ispitni rok u dogovoru s nastavnicom.

Jesenski ispitni rok:

26. kolovoza 2024. u 17 sati u A-113

10. rujna 2024. u 17 sati u A-113

Za studente koji imaju koliziju s rokovima bit će organiziran još jedan ispitni rok u dogovoru s nastavnicom.

Prof. dr. sc. Mislava Bertoša

LJetni rok:
14. 6., 5. 7., 12. 7.
Znakovi u društvu – 11 sati
Semiotika reklamne komunikacije – 12 sati
Lingvistička antropologija – 13 sati
Znakovi u komunikaciji, Analiza diskursa, Jezik u javnoj i interpersonalnoj komunikaciji – 14 sati

Jesenski rok:
30. 8., 13. 9., 20. 9.
Znakovi u društvu – 11 sati
Semiotika reklamne komunikacije – 12 sati
Lingvistička antropologija – 13 sati
Znakovi u komunikaciji, Analiza diskursa, Jezik u javnoj i interpersonalnoj komunikaciji – 14 sati