Preddiplomski

HODOGRAM PREDDIPLOMSKOGA STUDIJA

Semestar Predmet I. Predmet II. Predmet III.
 1. LI1001 LI1002 Unutarnji/vanjski izborni
 2. Unutarnji izborni Unutarnji izborni Unutarnji/vanjski izborni
 3. L1101 Unutarnji izborni Vanjski izborni
 4. L1102 Unutarnji izborni Vanjski izborni
 5. L1103 Unutarnji/vanjski izborni Vanjski izborni
 6. L1104 Unutranji/vanjski izborni Vanjski izborni

Tipičan bi oblik preddiplomskoga studiranja mogao izgledati ovako:

3 predmeta L10xx 15 bodova
4 predmeta L11xx 20 bodova
završni ispit 10 bodova
strani jezik 1 bod (+ 1 bod na drugoj grupi)
barem 9 IU i/li IV predmeta 45 bodova
ukupno 91 bod

ili npr. ovako:

4 predmeta L10xx 20 bodova
4 predmeta L11xx 20 bodova
završni ispit 10 bodova
strani jezik 1 bod (+ 1 bod na drugoj grupi)
barem 8 IU i/li IV predmeta 40 bodova
ukupno 91 bod

 

Lingvistika - preddiplomski - stablo