Stulikon 2018

 

Studentska lingvistička konferencija – Stulikon 2018

Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 10. do 12. svibnja 2018. godine održat će se sedma Studentska lingvistička konferencija – Stulikon.

Cilj je Stulikona povezivanje studenata jezika i jezikoslovlja u našoj regiji, a time i uspostavljanje međunarodnog studentskog prostora koji omogućava djelovanje izvan vlastitih fakulteta, sveučilišta i država. Poziv na sudjelovanje namijenjen je svim studentima koji se bave jezikom u okviru raznih znanstvenih disciplina.

Svoj rad šaljite na: stulikon.2018@gmail.com. U prijavi obavezno napišite svoje puno ime, naslov rada, sažetak rada (opsega do 500 riječi), jezikoslovno područje te jezik na kojem izlažete.

Preporučamo sljedeća jezikoslovna područja: fonetika, fonologija, morfologija, sintaksa, semantika, povijest jezika, dijalektologija, poredbena lingvistika, pragmatika, sociolingvistika, psiholingvistika, računalna lingvistika, semiotika, kognitivna lingvistika, antropološka lingvistika. Tema koju prijavljujete može biti iz bilo kojeg jezikoslovnog ili interdisciplinarnog područja koje se nadovezuje na jezikoslovlje.

Jedna osoba može prijaviti najviše jedan samostalan rad i jedan rad u koautorstvu. Najviše četiri autora mogu prijaviti koautorski rad. Radovi moraju biti napisani i predstavljeni na jednom od južnoslavenskih jezika ili engleskom jeziku. Predviđeno vrijeme za prezentaciju je 20 minuta, a zatim slijedi 10 minuta za pitanja i raspravu.

Rok za prijavu radova je 15. 4. 2018. O izboru ćete biti obaviješteni do 22. 4. 2018. Rok za registraciju, odnosno potvrda dolaska na konferenciju je 29. 4. 2018. Također, ovim putem vas obavještavamo da ćemo skupljati radove koje ćete izlagati u svrhu publikacije, no o tome ćete biti daljnje obaviješteni.

Više informacija možete dobiti na Facebook stranici Studentska lingvistička konferencija – Stulikon 2018, Zagreb.. Na vaša pitanja odgovaramo i na e-adresi stulikon.2018@gmail.com.