Kognitivna lingvistika

HODOGRAM STUDIJA

Studij omogućuje studentima stjecanje znanja i kompetencije iz jednog od temeljnih suvremenih lingvističkih pravaca, odnosno lingvističkih teorija koje cjelovito i zaokruženo opisuju funkcioniranje jezičnoga sustava i svih njegovih razina sagledavajući ga kao integralni dio čovjekova znanja, odnosno ljudskih kognitivnih sposobnosti. Uvođenjem diplomskoga studija smjera kognitivne lingvistike prate se suvremeni trendovi sveučilišne nastave u Europi i Americi. Izbornim kolegijima stječu se znanja iz srodnih disciplina koje tvore kognitivnu znanost i tako se prožimaju s kognitivnom lingvistikom, npr. psihologija, antropologija, umjetna inteligencija (informacijske znanosti), filozofija čime se sagledava funkcioniranje jezika te njegovo mjesto u ljudskom znanju s (kognitivno)lingvističkim kolegijima kao jezgrenima. Moguće zaposlenje studenti koji završe ovaj smjer je u istraživačkim institutima, sveučilištima humanističko-društvene orijentacije, marketingu, PR-u i sl.


Obavezni predmeti

• LI2341: Kognitivna sintaksa i semantika
• LI2302: Mentalni leksikon
• LI2323: Statističke metode u lingvistici
• LI2344: Kognitivni modeli semantičkih promjena

Unutarnji izborni predmeti
• LI2301: Znakovi u komunikaciji
• LI2303: Analiza diskursa
• LI2304: Znakovi u društvu
• LI2321: Jezične tehnologije
• LI2322: Odabrana poglavlja iz algebarske lingvistike
• LI2324: Prevoditelj i računalo
• LI2331: Jezik u javnoj i interpersonalnoj komunikaciji
• LI2332: Razvoj i učenje jezika
• LI2333: Jezični poremećaji
• LI2334: Semantika razumijevanja
• Ovisnosna gramatika
• Značenje u jeziku
• Odabrane teme iz sociosemiologije i sociosemiotike
• Akcentologija I
• Akcentologija II
• Jezici, kulture i identiteti mladih
• izborni predmeti diplomskoga studija koji se održavaju u upisanoj akademskoj godini


Vanjski izborni predmeti

U Diplomskome studiju lingvistike vanjski izborni predmeti mogu se odabrati iz ponude predmeta s ostalih studijskih grupa Filozofskoga fakulteta i/li Sveučilišta u Zagrebu.


Načelna struktura studija

Semestar Predmet I. Predmet II. Predmet III.
 7. LI2341 IU1 IV1
 8. LI2302 IU2 IV2
 9. LI2323 IU/IV3
 10. LI2344 Diplomski rad

Četiri obvezatna kolegija iz usmjerenja KL u svakom semestru koji nose 5 bodova i završavaju ocjenom.
IU1 – predstavlja izborni kolegij unutar ponuđenih diplomskih usmjerenja Odsjeka za lingvistiku, a preporučuje se da bude iz usmjerenja OL radi stjecanja dodatnih znanja iz temeljnih općelingvističkih područja
IU2 – predstavlja izborni kolegij unutar ponuđenih diplomskih usmjerenja Odsjeka za lingvistiku, a preporučuje se da bude iz usmjerenja AL, odnosno korpusne lingvistike i jezičnih tehnologija radi stjecanja znanja o računalnoj obradi prirodnih jezika i mogućnosti metodološkoga povezivanja s KL.
IV1 – predstavlja izborni kolegij izvan ponuđenih diplomskih usmjerenja Odsjeka za lingvistiku, a preporučuje se da bude vezan uz studij Antropologije i to prema sadašnjem ustroju studija: Uvod u antropologiju, Lingvistika u antropologiji, Suvremene antropološke teorije ili neki drugi od ponuđenih u dogovoru s nastavnikom/mentorom. U alternaciji su predmeti s Odsjeka za fonetiku koji se bave eksperimentalnim postupcima u prikupljanju primarnih jezičnih/govornih podataka.
IV2 predstavlja izborni kolegij izvan ponuđenih diplomskih usmjerenja Odsjeka za lingvistiku, a preporučuje se da bude vezan uz studij Psihologije i to prema sadašnjem ustroju studija: Učenje, mišljenje, inteligencija, Genetika ponašanja, Psihologija ličnosti, Klinička neuropsihologija ili neki drugi od ponuđenih u dogovoru s nastavnikom/mentorom
IV3 – predstavlja izborni kolegij izvan ponuđenih diplomskih usmjerenja Odsjeka za lingvistiku, a preporučuje se da bude vezan uz studij Informacijskih znanosti i to prema sadašnjem ustroju studija: Organizacija znanja, Umjetna inteligencija ili neki drugi od ponuđenih u dogovoru s nastavnikom/mentorom
IU/IV u 9. semestru omogućuje studentima da samostalno odaberu prema vlastitom interesu i usmjerenju unutar studija KL još jedan ili IU (iz već ponuđenih, a prema željama i nekih drugi usmjerenja) ili IV ( iz već ponuđenih srodnih disciplina obuhvaćenih drugim studijima ili nekim neponuđenim srodnim disciplinama kao npr. Filozofija jezika sa Odsjeka za filozofiju, neuroznanost na Medicinskome fakultetu ili koji od kolegija s Edukacijsko-rehabilitacijskoga fakulteta koji pokrivaju eksperimentalne metode).
U 9. i 10. semestru mjesto IU i IV ostavljeno je izradi diplomskoga rada koji nosi 15 bodova.