Program studija

 

  • Program preddiplomskoga studija
  • DOPUSNICA Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa temeljem članka 51. stavka 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 105/04, 174/04) izdalo je 15. lipnja 2005. godine Dopusnicu (Kl: UP/I-602-04/05-16/533; Ur. br.:533-07-05-2) Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Ivana Lučića 3, za izvođenje preddiplomskoga sveučilišnog studija Lingvistika.