Uvjeti za upis preddiplomskoga studija

Završena četverogodišnja srednja škola, položena državna matura i položen razredbeni ispit na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.