Izvedbeni plan preddiplomskoga studija francuskoga jezika i književnosti

Akad. god. 2021/2022.

I. SEMESTAR (zimski)

OBVEZNI KOLEGIJI

Naziv kolegija: Francuska književnost: povijest i periodizacija (2P, 4 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Maja Zorica Vukušić, doc.
Izvođač: dr.sc. Nenad Ivić, red. prof. u miru
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti za upis: nema
Preduvjet za: upis kolegija Francuska književnost: 17. stoljeće
Kolegij je uvjet (jedini) za upisivanje svih obveznih kolegija iz područja književnosti

Naziv kolegija: Francuska ortoepija 1 (1P/1V, 2 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Lidija Orešković Dvorski, izv.prof.
Izvođač: dr.sc. Lidija Orešković Dvorski, izv.prof.
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: nema
Preduvjet za: upis kolegija Francuska ortoepija 2

Naziv kolegija: Francuski jezik 1 (2P/4V, 5 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Marija Paprašarovski, viša lektorica; dr.sc. Sanja Šoštarić, viša lektorica
Izvođač: dr.sc. Sanja Šoštarić, viša lektorica (2 grupe); dr.sc. Marija Paprašarovski, viša lektorica (1 grupa)
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: upisan preddiplomski studij francuskoga jezika i književnosti
Preduvjet za: upis kolegija Francuski jezik 2

IZBORNI KOLEGIJI – odabrati 4 ECTS boda

Naziv kolegija: Francuske korektivne fonetske vježbe 1 (1V, 1 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Bogdanka Pavelin Lešić, red. prof., Vedrana Berlengi Kapušin, viša lektorica
Izvođač: Vedrana Berlengi Kapušin, viša lektorica
Ispit: ne
Ocjena: trajno praćenje
Uvjeti: nema
Preduvjet za: upis kolegija Francuske korektivne fonetske vježbe 2

Naziv kolegija: Francuske jezične vježbe 1 (2V, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Marija Paprašarovski, viša lektorica; dr.sc. Sanja Šoštarić, viša lektorica
Izvođač: Alexis Messmer, francuski lektor
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: upisan preddiplomski studij francuskog jezika i književnosti
Preduvjet za: upis kolegija Francuske jezične vježbe 2

Kolegiji s vanjskom izbornošću: nema

II. SEMESTAR (ljetni)

OBVEZNI KOLEGIJI

Naziv kolegija: Francuska književnost: 17. stoljeće (1P/1S, 4 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Marinko Koščec, docent
Izvođač: dr.sc. Nenad Ivić, red. prof. u miru
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: položen kolegij Francuska književnost: povijest i periodizacija

Naziv kolegija: Francuski jezik 2 (2P/4V, 5 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Marija Paprašarovski, viša lektorica, dr.sc. Sanja Šoštarić, viša lektorica
Izvođač: dr.sc. Marija Paprašarovski, viša lektorica (2 grupe); dr.sc. Sanja Šoštarić, viša lektorica (2 grupe)
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: položen kolegij Francuski jezik 1
Preduvjet za: upis kolegija Francuski jezik 3

Naziv kolegija: Francuska ortoepija 2 (1P/1V, 2 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Lidija Orešković Dvorski, izv.prof.
Izvođač: dr.sc. Lidija Orešković Dvorski, izv.prof.
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: položen kolegij Francuska ortoepija 1
Preduvjet za: Francuske fonetske vježbe 1

Naziv kolegija: Uvod u teoriju književnosti (2P, 2 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Maja Zorica, docentica
Izvođač: dr.sc. Maja Zorica, docentica
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti za upis: položen kolegij Francuska književnost: povijest i periodizacija

IZBORNI KOLEGIJI – odabrati najmanje 4 ECTS boda

Naziv kolegija: Francuske jezične vježbe 2 (2V, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Marija Paprašarovski, viša lektorica; dr.sc. Sanja Šoštarić, viša lektorica
Izvođač: Alexis Messmer, francuski lektor
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: položen kolegij Francuske jezične vježbe 1
Preduvjet za: upis kolegija Francuske jezične vježbe 3

Naziv kolegija: Francuske korektivne fonetske vježbe 2 (1V, 1 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Bogdanka Pavelin Lešić, red. prof., Vedrana Berlengi Kapušin, viša lektorica
Izvođač: Vedrana Berlengi Kapušin, viša lektorica
Ispit: ne
Ocjena: trajno praćenje
Uvjeti: odslušan kolegij Francuske korektivne fonetske vježbe 1

Naziv kolegija: Metodologija čitanja i pisanja (1P/1V, 2 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Marija Paprašarovski, viša lektorica, dr.sc. Sanja Šoštarić, viša lektorica
Izvođač: dr.sc. Marija Paprašarovski, viša lektorica (1 grupa), dr.sc. Sanja Šoštarić, viša lektorica (1 grupa)
Ocjena: brojčana
Uvjeti : položen ispit iz kolegija Francuski jezik 1

Naziv kolegija: Francuska i njeni načini života u svakodnevici (1S+1V, 2 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Bogdanka Pavelin Lešić, red. prof.
Izvođač: Jean-Baptiste Bernard, francuski lektor
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti:

 Kolegiji s vanjskom izbornošću: nema

III. SEMESTAR (zimski)

OBVEZNI KOLEGIJI

Naziv kolegija: Francuska književnost 18. stoljeća (2P, 4 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Marinko Koščec, docent
Izvođač: dr.sc. Marinko Koščec, docent
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: položen kolegij Francuska književnost: povijest i periodizacija

Naziv kolegija: Francuska lingvistika 1 (1P/1S, 4 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Bogdanka Pavelin Lešić, red. prof.
Izvođač: dr.sc. Bogdanka Pavelin Lešić, red. prof. (2 grupe)
Ispit: ne
Ocjena: trajno praćenje
Uvjeti: položen kolegij Francuski jezik 2 (2. semestar)
Preduvjet za: upis kolegija Francuska lingvistika 2 (4. semestar)

Naziv kolegija: Francuski jezik 3 (1P/3V, 4 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Sanja Šoštarić, viša lektorica, Vedrana Berlengi Kapušin, viša lektorica, dr.sc. Marija Paprašarovski, viša lektorica
Izvođač: dr.sc. Marija Paprašarovski, viša lektorica (1 grupa), Vedrana Berlengi Kapušin, viša lektorica (1 grupa)
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: položen kolegij Francuski jezik 2 (2. semestar)
Preduvjet za: upis kolegija Francuski jezik 4 (4. semestar)

Naziv kolegija: Latinski jezik za romaniste 1 (1P, 2 ECTS)
Nositelj: Voljena Marić
Izvođač: Voljena Marić
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: prethodno poznavanje latinskog jezika (barem dvogodišnje učenje latinskog jezika ili
položen Tečaj latinskog jezika)
Preduvjet za: upis kolegija Romanski jezici i vulgarni latinitet (5. semestar) te jedan od uvjeta za upis istraživačkog smjera diplomskog studija

IZBORNI KOLEGIJI – odabrati najmanje 3 ECTS boda

Naziv kolegija: Francuske jezične vježbe 3 (2V, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Sanja Šoštarić, viša lektorica, dr.sc. Marija Paprašarovski, viša lektorica, Vedrana Berlengi Kapušin, viša lektorica
Izvođač: Jean-Baptiste Bernard, francuski lektor
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: položen kolegij Francuske jezične vježbe 2 (2. semestar)
Preduvjet za: upis kolegija Francuske jezične vježbe 4 (4. semestar)

Naziv kolegija: Čitanje Quignarda (1P/1S, 4 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Maja Zorica, doc.
Izvođač: dr.sc. Nenad Ivić, red. prof. u miru
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: ne

IV. SEMESTAR (ljetni)

OBVEZNI KOLEGIJI

Naziv kolegija: Francuski jezik 4 (1P/3V, 4 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Sanja Šoštarić, viša lektorica, Vedrana Berlengi Kapušin, viša lektorica, dr.sc. Marija Paprašarovski, viša lektorica
Izvođač: dr.sc. Marija Paprašarovski, viša lektorica (1 grupa), Vedrana Berlengi Kapušin, viša lektorica (1 grupa)
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: položen kolegij Francuski jezik 3 (3. semestar)
Preduvjet za: upis kolegija Francuski jezik 5 (5. semestar)

Naziv kolegija: Francuska lingvistika 2 (1P/1S, 4 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Bogdanka Pavelin Lešić, red. prof.
Izvođač: dr.sc. Bogdanka Pavelin Lešić, red. prof.
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: odslušan kolegij Francuska lingvistika 1 (3. semestar)
Preduvjet za: upis kolegija Romanski jezici i vulgarni latinitet (5. semestar)

Naziv kolegija: Francuska književnost 19. stoljeće (fikcija – autobiografija) (2P, 2 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Maja Zorica, docentica
Izvođač: dr.sc. Maja Zorica, docentica
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: položen kolegij Francuska književnost: povijest i periodizacija

Naziv kolegija: Francuska književnost 19. stoljeće (poezija – drama) (2P, 2 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Maja Zorica, docentica
Izvođač: dr.sc. Maja Zorica, docentica
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: položen kolegij Francuska književnost: povijest i periodizacija

Naziv kolegija: Latinski jezik za romaniste 2 (1P, 2 ECTS)
Nositelj: Voljena Marić
Izvođač: Voljena Marić
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: položen kolegij Latinski jezik za romaniste 1 (francuski)

IZBORNI KOLEGIJI – odabrati najmanje 3 ECTS boda

Naziv kolegija: Francuske jezične vježbe 4 (2V, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Sanja Šoštarić, viša lektorica, Vedrana Berlengi Kapušin, viša lektorica, dr.sc. Marija Paprašarovski, viša lektorica
Izvođač: Jean-Baptiste Bernard, francuski lektor (3 grupe)
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: položen kolegij Francuske jezične vježbe 3 (3. semestar)

Naziv kolegija: Francuska i njeni načini života u svakodnevici (1S+1V, 2 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Bogdanka Pavelin Lešić, red. prof.
Izvođač: Jean-Baptiste Bernard, francuski lektor
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti:

Kolegiji s vanjskom izbornošću: nema

V. SEMESTAR (zimski)

OBVEZNI KOLEGIJI

Naziv kolegija: Uvod u francusku sintaksu (2P/1S, 4 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Dražen Varga, red. prof.
Izvođač: dr.sc. Dražen Varga, red. prof. (2 grupe)
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti za upis: položen kolegij Francuski jezik 4 (4. semestar)
Preduvjet za: upis kolegija Sintaksa složene rečenice (6. semestar)

Naziv kolegija: Francuski jezik 5 (1P/3V, 4 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Darja Damić Bohač, viša lektorica
Izvođač: dr.sc. Darja Damić Bohač, viša lektorica (3 grupe)
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: položen kolegij Francuski jezik 4 (4. semestar)
Preduvjet za: upis kolegija Francuski jezik 6 (6. semestar)

Naziv kolegija: Francuska književnost: 20. stoljeće (fikcija – autobiografija) (2P, 2 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Maja Zorica, docentica
Izvođač: dr.sc. Maja Zorica, docentica
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: položen kolegij Francuska književnost: povijest i periodizacija

Naziv kolegija: Romanski jezici i vulgarni latinitet (2P, 2 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Dražen Varga, red. prof.
Izvođač: dr.sc. Dražen Varga, red. prof.
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: položen kolegij Latinski jezik za romaniste 2 i položen kolegij Francuska
lingvistika 2 (4. semestar)
Preduvjet za: upis kolegija Od latinskog do francuskog (6. semestar)

KOLEGIJI s unutarnjom izbornošću

OBVEZNI IZBORNI KOLEGIJI – odabrati najmanje 2 ECTS boda

Naziv kolegija: Frankofone civilizacije 1 (2P, 2 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Sanja Šoštarić, viša lektorica
Izvođač: Nicolas Hanot, belgijski lektor
Ispit: ne
Ocjena: trajno praćenje
Uvjeti: ne

Naziv kolegija: Francuski romantizam (1P/1S, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Maja Zorica, doc.
Izvođač: dr.sc. Maja Zorica, doc.
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: ne

Naziv kolegija: Semantički seminar 1 (2S, 2 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Ivana Franić, izv.prof.
Izvođač: Marta Petrak, asist.
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: položen kolegij Francuska lingvistika 2 (4. semestar)

IZBORNI KOLEGIJI: Studenti moraju ostvariti minimalno 3 ECTS boda u okviru skupine izbornih kolegija.

IZBORNI KOLEGIJI – odabrati najmanje 3 ECTS boda

Naziv kolegija: Morfologija i poetika kratke proze (1P/1S, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Marinko Koščec, docent
Izvođač: dr.sc. Marinko Koščec, docent
Ispit: ne
Ocjena: trajno praćenje
Uvjeti: položen kolegij Francuska književnost: povijest i periodizacija

Naziv kolegija: Značajni tekstovi moderne francuske lingvistike 1 (2S, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Bogdanka Pavelin Lešić, red. prof.
Izvođač: dr.sc. Bogdanka Pavelin Lešić, red. prof.
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: nema

Naziv kolegija: Posturomimogestualnost: vidljivi dio multimodalnog iskaza (2P, 3
ECTS)
Nositelj: dr.sc. Bogdanka Pavelin Lešić, red. prof.
Izvođač: dr.sc. Bogdanka Pavelin Lešić, red. prof.
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: ne

VI. SEMESTAR (ljetni)

OBVEZNI KOLEGIJI

Naziv kolegija: Sintaksa složene rečenice (2P/1S, 4 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Dražen Varga, red. prof.
Izvođač: dr.sc. Dražen Varga, red. prof.
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: položen kolegij Uvod u francusku sintaksu (5. semestar)

Naziv kolegija: Francuski jezik 6 (1P/3V, 4 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Marija Paprašarovski, v. lekt. i dr.sc. Sanja Šoštarić, v. lekt.
Izvođač: dr.sc. Darja Damić Bohač, viša lektorica
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: položen kolegij Francuski jezik 5 (5. semestar)

Naziv kolegija: Francuska književnost: srednjovjekovlje (1P/1S, 2 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Maja Zorica (rođena Vukušić), doc.
Izvođač: dr.sc. Nenad Ivić, red. prof.
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: položen kolegij Francuska književnost: povijest i periodizacija

Naziv kolegija: Francuska književnost: 20. stoljeće (poezija – drama) (2P, 2 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Maja Zorica, docentica
Izvođač: dr.sc. Maja Zorica, docentica
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: položen kolegij Francuska književnost: povijest i periodizacija

Naziv kolegija: Završni ispit na studiju Francuskog jezika i književnosti (klauzura) (0P, 0S, 0V, 6 ECTS)

OBVEZNI IZBORNI KOLEGIJI – odabrati najmanje 2 ECTS boda

Naziv kolegija: Od latinskog do francuskog (2P, 2 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Maja Zorica (rođena Vukušić), doc.
Izvođač: dr.sc. Nenad Ivić, red. prof. u miru
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: položen kolegij Romanski jezici i vulgarni latinitet (5. semestar)
Preduvjet za: upis istraživačkog smjera diplomskog studija francuskog jezika i književnosti

Naziv kolegija: Značajni tekstovi moderne francuske lingvistike 2 (2S, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Bogdanka Pavelin Lešić, red. prof.
Izvođač: dr.sc. Bogdanka Pavelin Lešić, red. prof.
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: ne

Naziv kolegija: Semantički seminar 2 (2S, 2 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Ivana Franić, izv. prof.
Izvođač: dr.sc. Gorana Bikić-Carić, docentica
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: položen kolegij Francuska lingvistika 2

Naziv kolegija: Od romantizma do simbolizma (1P/1S, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Maja Zorica (rođena Vukušić), doc.
Izvođač: dr.sc. Nenad Ivić, red. prof. u miru
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: ne

OSTALI IZBORNI KOLEGIJI – odabrati najmanje 5 ECTS bodova

Naziv kolegija: Prostor romana (1P/1S, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Marinko Košcec, docent
Izvođač: dr.sc. Marinko Košcec, docent
Ispit: ne
Ocjena: trajno praćenje
Uvjeti: položen kolegij Francuska književnost: povijest i periodizacija

Naziv kolegija: Frankofone civilizacije 2 (2S, 2 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Marija Paprašarovski, viša lektorica
Izvođač: Nicolas Hanot, belgijski lektor
Ispit: ne
Ocjena: trajno praćenje
Uvjeti: ne

Naziv kolegija: Uvod u prevođenje (1S/1V, 2 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Marija Paprašarovski, viša lektorica
Izvođač: Miriam Miculinić, vanjska suradnica
Ispit: ne
Ocjena: trajno praćenje
Uvjeti: položen kolegij Francuski jezik 5

Naziv kolegija: Lingvistička teorija Petra Guberine i njezine primjene (1P/1S, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Bogdanka Pavelin Lešić, red. prof.
Izvođač: dr.sc. Bogdanka Pavelin Lešić, red. prof.
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: ne

Naziv kolegija: Francuska leksikologija i leksikografija (1P/1S)
Nositelj: dr.sc. Ivana Franić, izv. prof.
Izvođač: dr.sc. Sanja Šoštarić, viša lektorica
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: položen kolegij Francuski jezik 4

Naziv kolegija: Lingvistika iskazivanja i pragmatika (1P, 1S, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Bogdanka Pavelin Lešić, red. prof.
Izvođač: dr.sc. Bogdanka Pavelin Lešić, red. prof.
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti:

IZBORNI KOLEGIJI S VANJSKOM IZBORNOŠĆU

Naziv kolegija: Tekstualne prakse: Barthes, Foucault, Deleuze (2S, 4 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Maja Zorica (Vukušić), docentica
Izvođač: dr.sc. Nenad Ivić, red. prof. u miru
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: položen kolegij Francuska književnost: povijest i periodizacija

ZAVRŠETAK PREDDIPLOMSKOG STUDIJA FRANCUSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI – KLAUZURA

Preddiplomski studij francuskoga jezika i književnosti završava završnim pisanim ispitom na zadanu temu (klauzura). Završni pisani ispit nosi 6 ECTS bodova.
Uvjet za pristupanje završnom pisanom ispitu su položeni svi programom predviđeni ispiti na preddiplomskom studiju francuskoga jezika i književnosti.
Na ispitu studenti odabiru jedno od ponuđenih pitanja (prema okvirnim temama) iz književnosti, jezika, sintakse ili lingvistike. Odgovor, u obliku eseja, treba sadržavati oko 400 riječi.
Pristupanje završnom ispitu prijavljuje se prijavom u ISVU-sustavu do 5 dana prije ispitnog roka.