dr. sc. Silvia Giurgiu, ugovorna lektorica

Soba: F-320

Tel.: 01/409-2342

Mail: sgiurgiu@ffzg.unizg.hr

Konzultacije: srijedom od 14:00-15:30 (uz dogovor mailom)

Predmeti:

Fonetika i fonologija rumunjskog jezika
Rumunjske jezične vježbe V
Rumunjske jezične vježbe VI
Rumunjski jezik I
Rumunjski jezik II
Rumunjski jezik III
Konverzacijske vježbe 2

Životopis:

Silvia Giurgiu rođena je u mjestu Câmpia Turzii 1981. godine. Studirala je na Sveučilištu „Babeș-Bolyai” u Cluju-Napoci i 2004. godine diplomirala teologiju i filologiju (Rumunjski jezik i književnost), a 2008. godine apsolvirala je studij filozofije na Fakultetu povijesti i filozofije te diplomirala  2012. godine. Od 2010.-2012. pohađala je magistarski studij rumunjske književnosti na istom sveučilištu, a 2012. je upisala doktorski studij pod vodstvom profesora Mircee Muthua. Godine 2016. doktorirala je u znanstvenom polju filologije disertacijom pod naslovom Estetica autonomistă post-kantiană ca etică aplicată. Eticismul de substrat al criticii literare puriste din secolul XX. Tijekom magistarskog studija bila je stipendistica za znanstveno istraživanje, a tijekom doktorskog studija stipendistica Rumunjske Akademije u sklopu projekta „Minerva”.

Od 2004. do 2010. predavala je rumunjski jezik i književnost u predsveučilišnom obrazovanju, a od 2010. do 2013. radila je u neformalnom obrazovanju kao profesor-koordinator radionica literarnog stvaralaštva, kazališta i novinarstva.  Nakon doktorata bila je lektor rumunjskog jezika na Sveučilištu Demokrit u Traciji, Grčka. Od 2018. godine je profesorica društveno-humanističkih znanosti (logika, filozofija, sociologija) u predsveučilišnom obrazovanju.

Sudjelovala je na više nacionalnih i međunarodnih konferencija i objavila je radove kako u području filologije, tako i filozofije. Pohađala je različite ljetne škole, radionice i usavršavanja.

Govori engleski jezik (razina C1) i novogrčki jezik (razina B1).

Radovi:

 Arta neaderării sau retro-avangardismul lui Panait Istrati, în Scrieri pe alese… Lucrările Conferinţei Naţionale “O filă de istorie: om, societate, cultură editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2012 pp. 160-173.

Analitica şi dialectica suveranităţii la Mircea Vulcănescu, în „Studii de istorie a filosofiei româneşti”, vol. VIII, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2012 pp.182-195.

Jurnalele revoluţiiolor perpetue: Che Guevara şi Panait Istrati, în „Analele Universităţii „1 Decembrie” Alba-Iulia” Alba-Iulia, 2012 pp.119 – 128.

Poetul I.L.Caragiale şi avatarurile criticii genetice, în „Analele Universităţii „1 Decembrie” Alba-Iulia”, Alba-Iulia, 2012 pp..83 – 96.

Traducere – eroare – originalitate într-un manuscris eminescian din perioada vieneză, în „Biblioteca Bucureştilor” nr.6/ 2012 pp.30-32.

Spectacolul cunoaşterii. Premisele unui teatru non’dramatic în tradiţia japoneză şi în proiectele eminesciene, în Studii Eminescologice, vol.15, Editor: Lucia Cifor, Editura Clusium, Cluj-Napoca, 2013, pp. 115-133.

Plagiatul și kitschul: Autenticitatea ca normă a modernității culturale, în Imaginea în istorie. Tipologii în societatea de ieri și de azi, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2014, pp. 151-164.

Amoralitatea plagiatului științific. Retorica și pragmatica cercetării, în Etica în ştiinţă, religie şi societate, editori: Marin Bălan și Valentin Mureșan, Editura Universității din București, 2015, pp. 223-340.

Cyber-criticul și omul complet în estetica receptării la Victor Ernest Mașek, în „Revista de filosofie”, nr.2/2015 (Academia Romană, Institutul de Filosofie și Psihologie Constantin Rădulescu-Motru), pp.222-232.

Cum să deconstruiești o utopie sau despre riscurile multiplei auctorialități în „Cele cinci sute de milioane ale Begumei” de Jules Verne,  ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS. SERIES PHILOLOGICA, Nr. 17, tom 1 / 2016, pp. 465-484. 

Before and after aesthetic autonomy: two ages of ethical criticism, în volumul colectiv al conferinței „Coordinates of Aesthetics, Arts and Culture”, Prešov, Slovacia, 2017, pp. 63-72.

Roluri și constructe sociale în „Ferma animalelor” de George Orwell, Preuniversitaria, nr.15 /2020.