dr. sc. Darko Novaković

6_Novakovic
Od 1. listopada 2018. prof. Novaković je u mirovini.
redoviti profesor u miru
e-mail: darko.novakovic@ffzg.hr

 

Životopis
Rođen je u Zagrebu 14. I. 1953. Diplomirao (1975) te doktorirao (1981) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je od 1990. redoviti profesor, a od 1992. predstojnik Katedre za latinski jezik i književnost. Bavi se antičkom književnom teorijom, retorikom, učenjima o stilu, antičkim romanom (osobito grčkim), grotesknom komikom u antičkim tekstovima. Iz područja klasične filologije objavio više dvojezičnih izdanja grčkih i rimskih autora (romani Ksenfonta Efeškoga i Haritona, anonimni Lukije ili magarac, Senekina Apokolokintoza, Plautovi Trgovac i Perzijanac, anonimna Pripovijest o Apoloniju, kralju tirskom). Iz područja hrvatskoga latinizma upozorio na nepoznate rukopisne tekstove Filipa Zadranina, Jurja Šižgorića, Jerolima Bartučevića, Benedikta Kotruljevića, Didaka Pira, Ivana Gučetića, Antuna, Mihovila i Fausta Vrančića i dr. U Londonu otkrio Marulićev Životopis sv. Jeronima (Vita diui Hieronymi), a u Glasgowu kodeks s nepoznatim Marulićevim latinskim pjesmama (Epigrammata) te priredio njihova prva izdanja.  Sudjelovao na brojnim znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu (Rim, Udine, Assisi, Ferrara, Chianciano, Bonn i dr.). Suosnivač je časopisa Latina et Graeca (1973-), istoimene biblioteke dvojezičnih izdanja (1979-) i istoimenoga Instituta za klasične jezike i antičku civilizaciju (2006-). Urednik je zbirke Grčki i rimski klasici Matice hrvatske (1998-), urednik Građe za povijest hrvatskoga latinizma (2005-), član uredništva Sabranih djela Marka Marulića (2005-); bio je urednik za hrvatski latinizam i klasične književnosti u Hrvatskoj općoj enciklopediji (1999-2009). Bio je predsjednik Matičnoga povjerenstva za područje humanističkih znanosti, polje jezikoslovlja i znanosti o književnosti (1999-2005), predsjednik Upravnoga vijeća Nacionalne i sveučilišne knjižnice (2001-2005). Dobitnik je godišnje nagrade HAZU za filološke znanosti 2001; godišnje nagrade Filozofskoga fakulteta 2000, 2001, 2005;  godišnje nagrade za prevodilaštvo »Iso Velikanović« 2006. Član je Society for the Promotion of Roman Studies u Londonu, Accademia Properziana del Subasio, Upravnog odbora HERE (Humanities in the European Research Area), član stručnog povjerenstva za klasične studije ERIH-a (European Reference Index for the Humanities, Expert Panel for Classical Studies), član međunarodnoga povjerenstva za Thesaurus linguae Latinae pri Bavarskoj akademiji znanosti (Internationale Thesaurus-Kommission).

 

Bibliografija
Dostupna na http://info.hazu.hr/darko_novakovic_bibl_b.